Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil oče samohranilec, ki (sam) skrbi za otroka, mlajšega od dveh let. Menil je, da je pri iskanju prve...

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) je prejel pobudo s strani slabovidne osebe s priznanim statusom invalida. Pobudnica je prosila za...


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik in nas seznanil s sklepom občinskega sveta Občine Kočevje z dne 25. novembra 2013, ki...


Zaradi domnevne diskriminacije pri pogojih za pridobitev parkirne dovolilnice v Mestni občini Ljubljana (MOL) se je pobudnica v letu 2012 obrnila na...

 

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo prebivalca romskega naselja Šmihel v Mestni občini Novo mesto (MONM), ki je občino neuspešno...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je z očitkom diskriminacije pri dodeljevanju občinske denarne pomoči novorojencem obrnila občanka Občine...


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala, da je cena najema grobnega prostora za pripadnike muslimanske vere v...


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je zatrjevala diskriminatornost razpisnih pogojev za bivanje in ustvarjanje v...