Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Varuha človekovih pravic je pobudnik seznanil s svojo stisko zaradi odklopa elektrike v preteklem letu. Podrobnejših okoliščin, ki so botrovale...

Več
Povzetek:

Varuh je v primeru pobudnice, pri kateri je obstajala nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom (CO) zaradi nepravilno izvedenega odvoda dimnih...

Več
, ustvaril/-a VČP
Povzetek:

Občina je samovoljno posegla v zemljišče pobudnice. Varuh jo je opozoril, da je to storila protipravno, saj je predmetna dela izvršila v škodo...

Več