Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Kljub obljubam ministrice po starem – Izbris iz evidence brezposelnih oseb za čas starševskega dopusta in otežena vključitev v programe aktivne...

Varuh je obravnaval več pobud, ki se nanašajo na nepravilnosti pri delovanju invalidskih podjetij. Ker smo zaznali porast števila prijav zoper...


Na Varuha se je dne 14.3.2017 obrnila pobudnica in nas seznanila s primerom svoje hčerke, študentke, ki je v mesecu maju 2016 prejela odločbo centra...


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je na Inšpektorat RS za delo (IRSD) podal prijavo zoper svojega delodajalca, invalidsko...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) kot aktivna iskalka zaposlitve....Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel skupinsko pobudo v zvezi s problematiko ocenjevanja javnih uslužbenk, ki so bile v ocenjevalnem obdobju...

Pobudnica je v pobudi Varuhu človekovih pravic (Varuh) navajala, da je bila zadnje tri mesece v letu 2013 zaposlena pri delodajalcu, kjer je bila...


Varuhu človekovih pravic (Varuh) je naslovil pobudo učitelj, zaposlen na osnovni šoli. Opisal je domnevno sporen način obračuna delovnih ur na njihovi...