Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic bo vložil zahtevo za oceno ustavnosti novele Zakona o finančni upravi

Simbolna slika: sodniška tehtnica

Po preučitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (ZFU-B) se je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) odločil, da bo zahteval začetek postopka za oceno ustavnosti na Ustavnem sodišču RS. Kot izhaja iz novele se lahko predstojnik finančne uprave odloči za uporabo tehničnih pripomočkov oziroma sledilnih naprav, ki uporabljajo globalni sistem pozicioniranja (GPS) za zbiranje podatkov o položaju in gibanju. »Po oceni Varuha gre pri tem za poseg v zasebnost, ki je ustavno zajamčena človekova pravica. Poleg tega pri odreditvi navedenega ukrepa ni predviden predhodni sodni nadzor. Ukrep je po noveli zakona možno odrediti zgolj na podlagi razlogov za sum, da so bile storjene najtežje kršitve davčnih prepisov. Kar pa je razmeroma nizek dokazni standard. Poleg tega v noveli ni jasno določeno, koliko časa sploh lahko tak ukrep traja. Omenjena ureditev bi tako močno odstopala od ureditve podobnih posegov v drugih pravnih postopkih, kot je na primer kazenski postopek. Glede na navedene pomisleke in ker novela zakona tudi v javnosti vzbuja mnoge dvome o ustavnopravni primernosti zakona, smo se pri Varuhu odločili, da jo bomo posredoval v presojo še ustavnemu sodišču,« svojo odločitev pojasnjuje varuh Svetina.
 
Dodal je še, da je institucija Varuha človekovih pravic pri svojem delu in odločitvah glede začetka postopka za oceno ustavnosti pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, neodvisna in samostojna. »Tako smo delovali doslej in bomo še naprej kar nenazadnje od nas zahteva tudi četrti člen Zakona o varuhu človekovih pravic. Svoje odločitve sprejemamo nepristransko in ne na podlagi pričakovanj ali zahtev posameznikov, ampak na podlagi strokovnih argumentov,« še poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: