Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Stranka pričakovala odziv organa, ta pa nič

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) obrnila s prošnjo za pridobitev odgovora na njeno ponovno vprašanje, ki ga je glede nadzora nad ekološkimi živili v trgovskih verigah naslovila na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: UVHVVR). Obveščena je bila, da je bil iz Sektorja za živila, krmo in zdravila posredovan inšpekciji UVHVVR, a ga kljub dvema urgencama ga ni prejela.

Varuh je na inšpekcijo UVHVVR naslovil poizvedbo v tej zvezi. Prejeli smo pojasnilo, da pobudnici v drugo ni bilo odgovorjeno, ker je bilo drugo vprašanje podobno prvemu. Varuh se je s tem sicer strinjal, vendar pa smo poudarili, da se UVHVVR ne more sklicevati na 17. člen Uredbe o upravnem poslovanju ("Organ odgovori na vse dopise, iz katerih je mogoče razbrati pričakovanje odgovora organa in identiteto pošiljatelja, razen če se vsebina dopisa nanaša na postopek, ki se še vodi pri organu, če je dopis šikanozen ali če je organ pošiljatelju na bistveno podobno vprašanje že odgovoril"), saj je zaposleni UVHVVR po prvem odgovoru pobudnico seznanil s tem, da je njeno drugo vprašanje preposlal direktorici inšpekcije UVHVVR.

Tako je po mnenju Varuha pobudnica upravičeno pričakovala nova oziroma dodatna pojasnila. Da odgovor pričakuje je jasno izrazila tudi dvema urgencama. Tako bi se organ skladno z načelom dobrega upravljanja lahko odzval vsaj s kratko navedbo, da prvotnemu odgovoru ni kaj dodati. 14.0-16/2018

Natisni: