Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zavajanje davčnega organa o rešitvi pritožbe

Pobudnik se je 27. 9. 2008 pritožil zoper odločbo o odmeri dohodnine za leto 2007. Zaradi neupošte­vanja olajšave za vzdrževano hčer je moral doplačati razliko dohodnine v znesku 1.012,27 EUR. Po tem, ko po 14. 1. 2009 poslanem vprašanju Davčnemu uradu Ljubljana in nekaj neuspešnih telefon­skih pozivih o tem, kdaj lahko pričakuje rešitev svoje pritožbe, ni prejel pisnega odgovora, ampak le pojasnilo uslužbenke, »da računalnik meče ven« njegovo zadevo, kar je razumel kot, da bo odločitev kmalu prejel, se je obrnil na Varuha. Pritožbeni organ pri Ministrstvu za finance, na katerega smo se obrnili, nam je sporočil, da je pritožba v reševanju pri organu prve stopnje, torej pri davčnem uradu, ki naj bi po njihovih zagotovilih o zadevi odločil najpozneje marca.

Pobudnik nas je 2. 4. obvestil, da rešitve o svoji pritožbi še nima. Tokrat smo se z vprašanjem obrnili neposredno na Davčni urad Ljubljana in zahtevali informacijo, kdaj lahko pobudnik pričakuje rešitev svoje pritožbe. Dne 24. 4. smo prejeli odgovor, da je pritožba zoper odločbo o odmeri dohodnine za leto 2007 rešena in da bo pobudnik odločbo prejel v prvem tednu maja. Enako obvestilo je prejel tudi pobudnik.

Po tem, ko je že prejel informativni izračun dohodnine za leto 2008, v katerem je bila olajšava za hčerko, ki je bila predmet pritožbe odmere dohodnine za leto 2007, upoštevana, nam je pobudnik

20. 5. in nato še 1. 6. sporočil, da odločbe za leto 2007 še nima. Zato smo se 4. 6. v zadevi obrnili na generalno direktorico Generalnega davčnega urada pri DURS in ji predstavili problem. Pobudnik nas je 8. 6. obvestil, da je odločbo o odmeri dohodnine za leto 2007 končno le prejel.

Pobuda je bila utemeljena. Ravnanje davčnega urada v tem primeru ni bilo korektno. Posredovanje informacij prizadetemu o skorajšnji rešitvi njegove pritožbe zato, da se ga odpravi in znebi, je nesprejemljivo in v nasprotju s kodeksom etike davčnih delavcev. Če je šlo za objektivne razloge, ki so opravičevali zamudo pri izdaji odločbe, bi bilo bolj pošteno, da bi se pobudniku opravičili, kar bi pobudnik sprejel in mnogo bolje razumel, kot da so ga odpravljali z zavajajočimi informacijami. 5.5­-10/2009

Natisni: