Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nemožnost dviga denarja z lastnega računa na bankomatu zaradi izvršbe

Pobudnik prejema pokojnino, ki skupaj z varstvenim dodatkom znaša 387,82 EUR (znesek pokojnine je manjši od zajamčene minimalne plače – zato gre za omejitev izvršbe). Zaradi neplačane globe za prekršek naj bi banka po prejemu sklepa o davčni izvršbi zarubila njegova sredstva v višini 271,24 EUR. To je ugotovil po tem, ko na bankomatu ni mogel dvigniti svojega denarja. Na bančni ekspozituri so mu dovolili dvig denarja v višini 87 EUR.

Ker se pobudniki pogosto obračajo zaradi blokade sredstev na svojem računu, tudi tistih, ki so izvzeta iz izvršbe ali pa je njihova izvršba omejena, smo si dovolili prek svojih pristojnosti pri Banki Celje razčistiti postopek in ravnanje banke po tem, ko ta prejme sklep o izvršbi na dolžnikova denarna sredstva. Banka zagotavlja, da upošteva vrsto denarnih prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe oziroma je izvršba nanje omejena. Za izvršbo uporabi le sredstva, ki presegajo obseg rezerviranih sredstev. Višino dovoljenih sredstev po sklepu o izvršbi banka blokira, rezervira, zarubi oziroma zadrži. Za vzpostavitev terjatve se opravi obdelava podatkov in njihov vnos v sistem tehnološke podpore podatkov, ki omogoča nadaljnje izvrševanje sklepa. Za plačilo terjatve se vzpostavi t. i. zadržana vrednost sredstev.

Če je stanje dolžnikovih denarnih sredstev na njegovem računu večje od zadržane vrednosti, lahko z denarjem razpolaga do višine zadržane vrednosti. To pomeni, da lahko denar dviga na bankomatu ali posluje z debetno kartico. Če pa je višina dolžnikovih denarnih sredstev na računu enaka zadržani vrednosti, lahko stranka posluje le tako, da se oglasi na matični enoti banke, saj mora ob tem preveriti, kakšne vrste prejemkov ima na računu, kdaj ti prispejo in koliko jih je stranka že izkoristila. Na podlagi teh ugotovitev se stranki omogoči nadaljnje razpolaganje z denarjem tako, da se obrača na matično enoto banke, kajti le tako se lahko zagotovi razpolaganje skladno z zakonskimi omejitvami. V primeru torej, ko denarna sredstva dolžnika ne presegajo evidentirane zadržane vrednosti sredstev za poplačilo terjatev, je njegovo razpolaganje z denarjem mogoče le prek matične enote banke, ker tehnološka podpora bančnega sistema dviga denarja v takem primeru na bankomatu ne omogoča. Izplačevanje denarja prek bančnega avtomata je v času izvrševanja davčne ali sodne izvršbe na dolžnikovem računu v tem primeru omejeno.

Pobuda je sicer presegla Varuhovo pristojnost, ker pa je tovrstnih pobud ali z njimi povezanih težav precej, smo problematiko kljub temu uvrstili v Varuhovo letno poročilo kot razmislek zakonodajalcu o drugačni ureditvi bančnega poslovanja. 5.5-1/2009

Natisni: