Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Več primerov dolgotrajnih pritožbenih postopkov na področju davkov

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnila zaradi dolgotrajnosti pritožbenega postopka. Dne 28. 6. 2007 je vložila pritožbo zoper odločbo Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega urada Maribor (Durs) o odmeri dohodnine za leto 2006. Durs je pritožbo odstopil v pristojno reševanje Ministrstvu za finance, Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Sektorja za upravni postopek na 2. stopnji s področja carinskih in davčnih zadev (v nadaljevanju MF). V odgovoru na Varuhovo poizvedbo nas je MF seznanilo, da so o pritožbi zoper odločbo o odmeri dohodnine za leto 2006, z dne 15. 6. 2007, odločili 29. 2. 2008 (več kot pol leta po vložitvi pritožbe. (5.5-4/2008). Podoben je primer (5.5.-7/2008).

Pobudnica nas je v juliju 2008 seznanila, da o njeni pritožbi z dne 9. 9. 2007 zoper odločbo o odmeri dohodnine za leto 2006 z dne 25. 8. 2007 še ni odločeno. MF nas je v odgovoru na našo poizvedbo seznanilo, da je o pritožbi odločilo z odločbo, ki je bila pripravljena 29. 7. 2008 in bila 6. 8. 2008 poslana prvostopenjskemu organu. 5.5-38/2008

Natisni: