Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Objavljeno ENNHRI poročilo o krepitvi odgovornosti za človekove pravice na mejah

V okviru projekta, pri katerem sodeluje tudi Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, je Evropska mreža nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI) izdala poročilo o krepitvi odgovornosti za človekove pravice na mejah. Poročilo izhaja iz lanskega poročila o vrzelih v odgovornosti na mejah in identificira potrebne korake, s katerimi bi te lahko presegli.

Veliko dokazov, ki so jih v zadnjih letih zbrali različni deležniki – nacionalne institucije za človekove pravice, nevladne organizacije, novinarji ter regionalni in mednarodni organi – kažejo, da na evropskih mejah prihaja tudi do resnih kršitev človekovih pravic migrantov. Projekt ENNHRI izhaja iz ugotovitve, da je spremljanje in poročanje o kršitvah potrebno nadgraditi tudi z zahtevo po večji odgovornosti neposrednih storilcev ter drugih odgovornih in tako doseči spoštovanje obveznosti glede človekovih pravic.

Poročilo vsebuje pet ključnih sporočil nacionalnim in regionalnim oblastem za zagotavljanje večje odgovornosti za človekove pravice na mejah:

1. Odgovornost na mejah zahteva proaktivne korake

2. Zakonodaja in politika EU morata prispevati k premostitvi vrzeli v odgovornosti

3. Odgovornost na mejah je treba obravnavati kot del spoštovanja pravne države

4. Čezmejne kršitve zahtevajo čezmejne rešitve

5. Odziv na prisilno razseljevanje iz Ukrajine kaže, da so drugačni pristopi k upravljanju migracij možni

Varuh upa, da bo to poročilo lahko podprlo tekoče delo evropskih nacionalnih institucij in drugih deležnikov, ki pozivajo k ustavitvi kršitev na mejah, in bo služilo kot podlaga za naše skupno strateško zagovarjanje te teme.

Natisni: