Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh in njegov namestnik ministrici za notranje zadeve predala letni poročili za 2021

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 13. julija 2022, na spoznavni obisk sprejel ministrico za notranje zadeve mag. Tatjano Bobnar. Z namestnikom Ivanom Šelihom, vodjo Državnega preventivnega mehanizma, sta ji predala 27. letno poročilo Varuha človekovih pravic  in 14. poročilo Državnega preventivnega mehanizma.

Govorili so o kršitvah človekovih pravic in najbolj perečih temah, ki jih Varuh ugotavlja pri obravnavi pobud na področju, ki zadeva delo ministrstva in Policije. Varuh je izpostavil, da je bilo lani področje tujcev eno izmed najbolj zahtevnih - tako po številu obravnavanih zadev kot po zahtevnosti njihove vsebine. Zlasti z vidika pravice tujcev do družinskega življenja Varuh večkrat opaža sporne prakse pristojnih organov. Govorili so tudi o kršitvah pravic migrantov pri izvajanju postopkov na slovenskih mejah. Strinjali so se, da mora migracijska in azilna ureditev ter njeno izvajanje v polni meri upoštevati človekove pravice in temeljne svoboščine ljudi na poti. Ministrica Tatjana Bobnar je poudarila, da je v okviru ministrstva že začelo delovati posvetovalno telo za migracije z naslovom Varna, solidarna in vključujoča družba, v katerem sodelujejo predstavniki državnih organov, nevladnih in mednarodnih organizacij ter civilne družbe, ki delujejo na področju migracij: "Skupaj bomo pripravili nov pristop na področju migracij in azila, lotili se bomo tudi sprememb zakonodaje, ki bo v največji meri upoštevala tudi priporočila nadzornih institucij, zlasti Varuha človekovih pravic. Posvetovalno telo bo temeljilo na treh stebrih, in sicer dialogu s civilno družbo, nadgradnji strategije za celovito upravljanje migracij in prenovi področne zakonodaje."

Varuh človekovih pravic sicer Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji priporoča, da zaradi preglednosti nad izvajanjem postopkov vračanja tujcev in transparentnosti delovanja policije na tem področju (vsaj bistvene) ugotovitve monitoringa vračanja tujcev s spremstvom policije javno objavljata.

Varuh in namestnik sta ministrico seznanila tudi o več obravnavanih pobudah glede nastanitve in obravnave tujcev v Centru za tujce. Ob tem je varuh obžaloval, da pretekla priporočila za ustrezno nastanitev in obravnavo mladoletnih tujcev brez spremstva niso uresničena in izrazil pričakovanje, da bodo v prihodnje vendarle uresničena.

Na področju policijskih postopkov sta varuh in namestnik odzive pristojnih organov pohvalila. Lani so se pobude nanašale na različne vidike delovanja policistov. Ob obravnavi zadev še vedno ostaja odprto vprašanje učinkovitosti obstoječih pritožbenih oz. nadzornih mehanizmov nad delom varnostnikov in redarjev. Glede brezdomnih oseb je varuh opozoril na njihovo specifiko in priporočil, da mestni redarji skrbno izbirajo sankcije za prekrške.

Varuh je izpostavil tudi dolgotrajne postopke pri pridobivanju delovnih in bivalnih dovoljenj za tuje državljane. Opozoril je tudi na kršitev načela dobrega upravljanja, ki jih je institucija Varuha med obravnavo pobud lani ugotovila največ, kar 88.

Ministrstvo in policija bosta, tako kot v preteklih letih, v največji meri upoštevala priporočila nadzornikov, kot je Varuh človekovih pravic, in v največji možni meri zagotavljala spoštovanje človekovih pravic. Ministrica je varuha tudi povabila k aktivni vlogi v svetu za policijsko pravo in pooblastila, ki ga po dobrih dveh letih mirovanja ministrstvo ponovno aktivira kot posvetovalno telo.

Natisni: