Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja s sodelavci v Celju z 29 pobudniki

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v sredo, 7. 6. 2017, s sodelavci poslovala v Celju. V treh skupinah po dva so na pogovore sprejeli 29 ljudi, dva nista prišla. Srečala se je tudi s predstavniki občinske uprave in ugotovitve poslovanja predstavila na novinarski konferenci.

Povedala je, da je bilo tokratno poslovanje v Celju zelo težko in stresno glede na stiske ljudi. Kot rdečo nit pogovorov, ki jih je varuhinja opravila s svetovalko Varuha Jožico Hanžel, je izpostavila opozorila na kršitve delavcev ob istočasnem bohotenju kršiteljev z dragimi avtomobili in novimi podjetji.

Ukvarjali sta se s težkimi zgodbami, ko morajo ljudje preračunavati vsak evro za življenje. Ljudje so se pritoževali tudi nad dolgimi denacionalizacijskimi postopki, nad višino veteranskega dodatka, ki se v zadnjih letih ni spremenil niti za evro. Še vedno je veliko težav v medosebnih odnosih. Srečali sta se tudi s primeri na področju stanovanjske problematike. Varuhinja je ocenila, da je najtežje tistim, ki so sami, saj padejo pod cenzus za dodelitev socialnih stanovanj.  Srečala se je tudi s primerom goljufije osebe s s psihičnimi težavami, ki mora plačevati račune za dva mobilna aparata, čeprav mu jih je 'naročnik' odtujil.

Varuhinja ocenjuje, da bi bilo dobro, če bi država poskrbela za večjo dostopnost brezplačne pravne pomoči, saj se ljudje največkrat obrnejo na Varuha po nasvet in pravno usmeritev na poti uveljavljanja svojih pravic.
Povedala je še, da ni prejela nobene pritožbe na račun dela občinske uprave. Se je pa z mag. Ingrid Mastnak in njenima sodelavkama pogovarjala o brezposelnosti v občini, skrbi za najranljivejše, zagotavljanju socialnih programov, poplavni varnosti in skrbi za okolje ter drugih temah.

Namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je s svetovalko Varuha Mojco Valjavec v celem dnevu sprejela 16 pobudnic in pobudnikov. Namestnica se je strinjala z varuhinjo, da je pomanjkanje kvalitetne brezplačne pravne pomoči neke vrste rdeča nit pogovorov s pobudniki tudi v Celju. »Ljudje se ne znajdejo, naletijo na zaprta vrata,« je dejala.

Izpostavila je problematiko založenih oporok, v teh primerih breme nikakor ne bi smelo pasti na ljudi, je še opozorila. Obravnavali sta tudi primer težave s pridobitvijo pomoči za otroka s posebnimi potrebami in primer, v katerem ni bilo vse jasno v zvezi s plačilom za družinskega pomočnika. Nanju se je obrnila tudi gospa, ki ji nihče ni znal pojasniti, kako poteka postopek za pridobitev varstvenega dodatka. Zaradi nepristojnosti do zasebnega sektorja sta se zgolj seznanili tudi s pritožbo zoper delo zavarovalnic, odprli pa bomo pobudo v zvezi s pritožbami zoper delo odvetnice, ki je s svojim malomarnim delom oškodovala pobudnika v postopkih.

Sprejeli sta tudi civilno iniciativo, ki se ukvarja s poskusi umestitve avtoceste. Pobudo že obravnavamo. Seznanili pa sta se tudi z nezadovoljstvom pobudnika, ki se ne strinja z denacionalizacijsko odločbo, ker pa je zadeva že pravnomočna, Varuh ne bo mogel ukrepati.

Namestnik varuhinje Miha Horvat je s svetovalcem Lanom Vošnjakom opravil 7 pogovorov, prevladovale so socialne stiske, medsosedski spori nezadovoljstvo s sodnimi postopki. Obravnavala sta tudi primer zatrjevanih nepravilnosti v upravnem postopku, in sicer v zvezi z inšpekcijskim postopkom in postopkom v zvezi z vozniškim dovoljenjem.


Natisni: