Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neizdajanje potrdil o vloženih vlogah

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v vednost prejel pritožbo pobudnika v zvezi z neizdajanjem potrdil o vloženih vlogah na upravnih enotah. Pobudnik je navedel, da se kot pooblaščenec v različnih postopkih, že nekaj časa srečuje z informacijami prizadetih, da jim na najrazličnejših upravnih enotah po Sloveniji, ne želijo izdajati potrdil o vloženi vlogi. Tudi sam osebno je doživel takšno prakso, ko mu je zaposlena na Upravni enoti Ljubljana (UE Ljubljana), ob prošnji za izdajo potrdila o vloženi vlogi po Zakonu o urejanju statusa drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, pojasnila, da takšnih potrdil ne izdajajo. Pobudnik je naknadno sicer potrdilo o vloženi vlogi dobili, vendar se sprašujete, kakšna je praksa, ko za potrdilo zaprosi prava neuka stranka.

Varuh je Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) ter Inšpektorat za javno upravo (IJU) pozval, da se opredelijo do vaših navedb ter pojasnijo dejansko stanje zadeve.

Služba za upravne enote MNZ je pojasnila, da je pritožbo pobudnika prejela ter v nekaj dneh po prejemu dne posredovala poziv vsem upravnim enotam, s katerim je opozorila vse upravne enote na ustrezno ter primerno hitro izvajanje 2. odstavka 65. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in 117. člena Uredbe o upravnem poslovanju. V pozivu Služba za upravne enote MNZ dodatno pojasnila, da mora uradna oseba, ki sprejme vlogo v fizični obliki oziroma vzame ustno sporočilo na zapisnik ali na predpisanem obrazcu, nemudoma izdati vložniku na njegovo ustno zahtevo potrdilo o prejemu. Na to postopkovno pravico je uradna oseba dolžna opozoriti stranko. Uslužbenec izda potrdilo o prejemu vloge praviloma na kopiji vloge oziroma dokumenta z odtisom prejemne štampiljke, datumom in podpisom oziroma na ustreznem listu papirja za potrditev s prejemno štampiljko in številko dokumenta. Za takšno potrdilo se po zakonu ne plača taksa.

IJU nam je pojasnil, da so pritožbo pobudnika obravnavali in na podlagi 307. člena ZUP načelnika UE Ljubljana pozvali, da v skladu z določbo 320. člena ZUP sprejme ustrezne ukrepe za pravilno izvajanje 2. odstavka 65. člena ZUP. Nadalje so navedli, da je iz odgovora, ki ga je poslala UE Ljubljana, razvidno, da je bil to osamljeni primer in ne splošna praksa na UE Ljubljana. Glede na navedeno, IJU ni odredil dodatnih ukrepov, saj to ni bilo potrebno.

Pobudo smo šteli kot utemeljeno, saj v konkretnem primeru postopanje uradne osebe ni bilo v skladu z načeli dobrega upravljanja. MNZ in IJU sta ob pritožbi pobudnika ukrepala pravilno, korektno in hitro, zato je bil Varuh mnenja, da naše nadaljnje posredovanje ni potrebno. Varuh pa ob tej priložnosti poziva vse uradne organe na dolžnost izdajanja potrdil o vloženi vlogi ter na dolžnost opozoriti stranko na to postopkovno pravico stranko. V upravnih postopkih večinoma nastopajo stranke, ki so prava neuke, zato je uradne osebe dolžna, da stranko ob vložitvi vloge opozori na pravico pridobiti potrdilo o vloženi vlogi. 5.2-37/2013

Natisni: