Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odbor za izobraževanje obravnaval poročilo Varuha za leto 2021

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za izobraževanje, znanost, šport in mladino je danes, 20. septembra 2022, kot zainteresirano delovno telo obravnaval 27. redno letno poročilo Varuha za leto 2021 v delu, ki se nanaša na pristojnosti tega odbora.

»Lani smo obravnavali kar 243 pobud na področju šolstva, kar je več kot 100 odstotkov več kot v letu 2020, za skoraj 50 odstotkov pa se je povečal tudi delež klicev, povezanih s problematiko covida-19. Dobivali smo veliko vprašanj glede nošenja mask in testiranj učencev na covid-19 v šolah. Obravnavali smo tudi pobude staršev, ki se niso strinjali s samotestiranjem otrok v šolah, njihovi otroci pa so se posledično izobraževali na daljavo,« je v uvodu dejal varuh.

Varuh človekovih pravic je lani obravnaval kar tretjino več zadev kot v preteklih letih in ugotovil 276 kršitev pravic in drugih nepravilnosti. »V tem zahtevnem in hkrati občutljivem letu sem bil v rednih stikih z nosilci različnih vej oblasti in jih opozarjal na pomen spoštovanja mednarodnih in ustavnih standardov človekovih pravic tudi v času epidemije. Nujno je, da so človekove pravice dostopne vsakomur in da so posameznikom na razpolago ustrezni mehanizmi in pravna sredstva, da se kršitve odpravijo,« je poudaril varuh Svetina.

Državni preventivni mehanizem, ki deluje v okviru institucije Varuha človekovih pravic, je lani poleg drugih institucij obiskal 10 strokovnih centrov za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami ter jim dal 23 priporočil. »Na podlagi teh obiskov smo pristojnemu ministrstvu na primer ponovno priporočili, da v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi aktivno pristopi k reševanju problematike uživanja in odvisnosti od psihoaktivnih snovi oziroma drugih odvisnostih pri otrocih in mladostnikih v teh centrih, tako da čim prej sprejme ustrezne protokole ravnanja in centrom nudi vso potrebno pomoč,« je izpostavil varuh.

V zimskih mesecih se je pouk ponovno nadomestil s poučevanjem na daljavo. Že od samega začetka je Varuh opozarjal, da vsi učenci še zdaleč nimajo enakih možnosti za učenje. »Na splošno smo tudi opažali, da lahko ukrepi, ki so bili predvideni za omejevanje širjenja koronavirusne bolezni v večji meri prizadenejo prav socialno izključene ranljive skupine. Glede na pričakovan porast števila okužb s koronavirusno boleznijo po začetku šolskega leta, upam, da so pripravljene rešitve za obvladovanje širjenja pandemije premišljene in strokovno utemeljene. Pomembno je, da odločevalci ne ponavljate napak ter da pri svojem delu spoštujete odločitve ustavnega sodišča in stališča stroke,« dejal varuh.

Varuh človekovih pravic zadnja leta v šolah zaznava porast medvrstniškega nasilja med otroci, tudi med otroci različnih etničnih pripadnosti. »Vsi otroci v šoli imajo pravico do varnosti in spodbudnega okolja. Za uresničevanje pravic v šolah so odgovorni strokovni delavci šole, še posebej pa ravnateljice in ravnatelji, ki so dolžni zagotoviti, da se vsi otroci v šoli počutijo varno in da nihče ni izpostavljen ustrahovanju, žaljenju, verbalnemu ali celo fizičnemu nasilju svojih sošolcev. V primeru medvrstniškega nasilja se lahko starši obrnejo tudi na Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport, ki je dolžan prednostno obravnavati tovrstne prijave in preveriti dejansko stanje ter ukrepe šole za zaščito vseh učencev,« je pojasnil Svetina.

Na seji odbora je varuh človekovih pravic Peter Svetina pristojno ministrstvo pozval, da naj spremeni Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu tako, da bodo visokošolski zavodi morali ob vpisu na študij seznaniti študente z vsaj okvirno višino šolnine do konca rednega izobraževanja. »Nedopustno je, da do realizacije tega priporočila v dveh letih še ni prišlo, zato pričakujem, da se to zgodi čim prej. Uresničitev aktualnih preteklih Varuhovih priporočil je nujno potrebna za dvig ravni spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji,« je še poudaril varuh.

Natisni: