Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh z ministrom dr. Feldo in direktorjem Zavoda za šolstvo dr. Logajem o vzgoji za več empatije in strpnosti

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 27. 9. 2023 obiskal ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Feldo. Pogovarjala sta se predvsem o vzgoji, ki bi rezultirala v spoštljivi komunikaciji in večjem občutku empatije, govorila pa sta tudi o zagotavljanju spodbudnega učnega okolja. Srečanja se je med drugimi udeležil tudi direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, dr. Vinko Logaj.

Izmenjali so poglede in stališča o izobraževanju mladih pri delu s starejšimi. Čeprav so vsebine odnosa do starejših v strokovni del kurikula vključene le v izobraževalne programe na področju zdravstva, so bili sogovorniki mnenja, da je potrebno otroke in mladostnike že v zgodnji fazi šolanja vzgajati v empatične ljudi, ki bodo znali sodelovati in reševati konflikte, sprejemati drugačnost in bodo spoštljivo komunicirali.

Dr. Vinko Logaj je izpostavil, da bodo v okviru kurikularne prenove pomembni tudi skupni cilji, ki nagovarjajo zgoraj omenjene vsebine. Pomembno vlogo bodo imela tudi didaktična priporočila in izobraževanja strokovnih delavcev za udejanjanje prenovljenih učnih načrtov, je še dodal.

Sogovorniki so varuhu Petru Svetini predstavili prizadevanja Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023 - 2033, v okviru katere podskupina Zagotavljanje varnega in spodbudnega okolja za optimalni razvoj posameznika naslavlja tudi vsebine, ki so bile predmet pogovora, to so preprečevanja nasilja in spodbujanja socialno čustvenega učenja, izobraževanje Romov, vzgojni program. Predstavili so tudi nekaj poudarkov iz javne predstavitve mnenj o varnem in spodbudnem učnem okolju.

V pogovoru so se dotaknili tudi pravic strokovnih delavcev in ravnateljev, pomena prostovoljstva mladih, pregledovanja šolskih torb, vloge vzgojnega načrta v šolah in vrtcih, izobraževanja Romov, vloge učbeniških gradiv in drugih tem, ki jih obravnava Varuh in se nanašajo na vzgojo in izobraževanje.

Vir: MIZŠ

Natisni: