Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh ministru za vzgojo in izobraževanje predal letno poročilo za leto 2022

Varuh ministru za vzgojo in izobraževanje predal letno poročilo za leto 2022

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darji Felda predal poročilo za preteklo leto. Govorila sta o izzivih, ki jih je v prihodnje glede na ugotovitve poročila potrebno naslavljati, pri čemer sta se osredotočila na dejstvo, da je potrebno vsem otrokom in zaposlenim v pedagoških zavodih zagotoviti varno in spodbudno učno okolje, s pojavom medvrstniškega nasilja pa se spoprijeti tudi z ustrezno urejeno zakonodajo.

Minister in varuh človekovih pravic sta med drugim spregovorila tudi o pomembnosti prostovoljstva v šolah, pomenu medgeneracijskega sodelovanja in zagotavljanja pravic osebam s posebnimi potrebami. Varuh človekovih pravic je sicer poudaril, da se je v trenutnem mandatu znatno izboljšalo sodelovanje med organoma, prav tako pa pozdravlja pravočasno odzivanje na pobude in priporočila.

Nenazadnje sta se minister in varuh prav tako strinjala glede skupnega cilja, da šola ne sme postati zgolj izobraževalna ustanova za posredovanje učnih vsebin, pač pa je potrebno ozavestiti in v prihodnje krepiti tudi njen vzgojni vidik.

Vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Natisni: