Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh o pravici do izobraževanja ravnateljem šol

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v Portorožu udeležil Nadaljevalnega programa Šole za ravnatelje z naslovom Sociološki vidiki v izobraževanju - povezovanje in sodelovanje. V svojem predavanju je na izobraževanje pogledal s perspektive človekovih pravic in udeleženkam in udeležencem podrobnejše predstavil vsebino pravice do izobraževanja.

Kot je dejal, je lahko le izobražena in opolnomočena družba aktivnih državljanov gonilo razvoja, miru in stabilnosti znotraj držav in med njimi ter hkrati sredstvo učinkovitega sodelovanja v družbi. “Izobraževanje je človekova pravica, obenem pa tudi nujno sredstvo za uresničevanje drugih pravic. Je temeljno gonilo, s katerim se lahko ekonomsko in socialno odrinjeni otroci in odrasli dvignejo iz revščine ter pridobijo način za polnopravno sodelovanje v skupnosti,” je poudaril varuh. Izpostavil je še, da moramo posamezniki svoje pravice uveljavljati človečno in ob zavedanju, da nas pretirani indivdualizem in materializem lahko vodita v lasten osebnostni razkroj, pri čemer pa lahko hkrati škodita tudi drugim posameznicam oz. posameznikom ter družbi kot celoti.

Natisni: