Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh v Svet RTV Slovenije imenuje Gorana Forbicija

Televizijski ekran iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je po vseh prispelih vlogah nevladnih organizacij s področja človekovih pravic sklenil v Svet RTVS Slovenija imenovati Gorana Forbicija, direktorja krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij CNVOS. Sklep o imenovanju je danes, 17. februarja 2023, objavil v Uradnem listu RS, št. 21/2023.

Varuh je javni poziv nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin za imenovanje člana Sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) objavil 13. januarja 2023 v Uradnem listu RS, št. 4/2023. Obravnaval je vse predloge, ki so z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili prispeli na njegov naslov. Na poziv se je odzvalo 8 nevladnih organizacij, od tega jih je 6 v imenovanje predlagalo Gorana Forbicija, in sicer Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja – PIC, Društvo SOS, Zavod Open, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Mirovni inštitut in Društvo za nenasilno komunikacijo. S kandidatom, ki je edini oddal popolno vlogo in izpolnjuje vse razpisne pogoje, je varuh človekovih pravic Peter Svetina opravil pogovor in ga sklenil imenovati v Svet RTVSLO.

Mandat člana iz vrst nevladnih organizacij s področja varstva človekovih pravic traja štiri leta.

Goran Forbici, po izobrazbi filozof in zgodovinar, deluje v nevladnem sektorju več kot 20 let. Bil je sodelavec Mirovnega inštituta: med letoma 2003 in 2007 je bil član programskega odbora, v letu 2004 tudi koordinator izobraževalnega projekta Delavsko-punkerska univerza (DPU). V okviru DPU je tako skozi organizacijo predavanj in bralnih seminarjev ter urejanja zbornikov predavanj prispeval k razvoju neodvisne, kritične misli in aktivnemu izobraževanju študentov o najsodobnejših teoretskih in političnih temah, spregledanih v osrednjih izobraževalnih institucijah. Kot direktor Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, krovne organizacije slovenskega nevladnega sektorja, ki neposredno povezuje več kot 1500 nevladniških mrež in organizacij v Sloveniji, že več kot deset let udejanja, zagovarja in brani človekove pravice in temeljne svoboščine, zlasti pravico do združevanja in pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Je avtor več študij in publikacij o vključevanju javnosti (državljank in državljanov ter organizirane civilne družbe) v snovanje in odločanje o javnih politikah in predpisih.

Od leta 2015 tudi predava o teh temah na Upravni akademiji Ministrstva za javno upravo, kot svetovalec in predavatelj o udejanjanju pravice do sodelovanja v upravljanju javnih zadev pa deluje tudi v mednarodnih organizacijah (Svet Evrope, OECD).

Natisni: