Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic upa na čimprejšnjo implementacijo priporočil Evropske komisije iz njenega poročila o stanju pravne države v Sloveniji

Zastava Evropske unije

Varuh človekovih pravic pozdravlja Četrto letno poročilo Evropske komisije o stanju pravne države za leto 2023. Glede Slovenije Evropska komisija v svojem poročilu zaznava napredek na vseh štirih obravnavanih področjih, torej na področju pravosodnega sistema, preprečevanja korupcije, pluralnosti in svobode medijev ter drugih institucionalnih vprašanjih, ki vplivajo na nacionalni sistem zavor in ravnovesij.

Varuh pozdravlja, da je bila konec junija sprejeta novela Zakona o javnih financah, ki uvaja potrebna jamstva za proračunsko avtonomijo štirih neodvisnih državnih organov (Državnega sveta RS, Ustavnega sodišča RS, Varuha človekovih pravic RS in Računskega sodišča RS). »Zadovoljen sem, da je končno implementirana odločba ustavnega sodišča iz decembra 2020. Bistvo nove ureditve je, da mora vlada predlog proračuna neodvisnega državnega organa, tudi če se z njim ne strinja, predložiti v odločanje državnemu zboru. S tem bo tudi zagotovljena finančna avtonomija štirih državnih organov, kar je eden od pogojev za njihovo neodvisnost,« je poudaril varuh Peter Svetina.

Dodal je, da Evropska komisija v poročilu opozarja na veliko število neuresničenih Varuhovih priporočil. Posebej izpostavlja še neuresničeno Varuhovo priporočilo, da naj vlada vzpostavi poseben mehanizem za zagotavljanje strokovne pomoči pri izvrševanju odločb Ustavnega sodišča RS, ki bi deloval na podoben način, kot deluje že vzpostavljen in uspešen mehanizem za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. »Poročilo Evropske komisije je treba razumeti kot pomemben kazalnik stanja pravne države. Pričakujem, da bo država čim prej preučila vsa priporočila in jih implementirala v slovenski pravni red,« je še izpostavil varuh človekovih pravic.

Institucija Varuha je tudi letos Evropski komisiji posredovala svoje poročilo o stanju pravne države v Sloveniji, in sicer preko Evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI). Poročilo Varuha je del Poročila ENNHRI o stanju pravne države za leto 2023 (str. 584-603). To poročilo izpostavlja oceno stanja vladavine prava s strani ENNHRI in nacionalnih institucij za človekove pravice in med drugim opozarja na potrebo po zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic pri uporabi umetne inteligence. Ključno priporočilo Varuha nacionalnim organom na področju digitalizacije in umetne inteligence je, da posebno pozornost namenijo vidikom človekovih pravic in pravne države pri digitalizaciji različnih sistemov in podsistemov družbe, tako da nobena ranljiva skupina ne bo diskriminirana.

Natisni: