Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina v Državnem zboru o položaju brezdomcev v času epidemije

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je udeležil 11. nujne seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti Državnega zbora Republike Slovenije (Komisija), kjer so govorili o položaju brezdomcev v Sloveniji med epidemijo.

Institucija Varuha človekovih pravic se s problematiko brezdomstva ukvarja že vsa leta delovanja in od pristojnih organov že ves čas terja spremembe. »Število brezdomnih oseb namreč narašča, spreminja se njihova struktura, saj je vedno več brezdomnih družin. Ta podatek je zaskrbljujoč, zato bi nakopičene težave morali reševati, če sem figurativen, že včeraj«, je poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Poudaril je, da na področju brezdomstva v Sloveniji nujno potrebujemo dolgoročno strategijo in sistemske rešitve. »V družbi bo namreč vedno obstajalo neko kritično število oseb, ki bodo ne glede na razmere, potrebovali humanitarno oziroma socialno pomoč,« je izpostavil Svetina.

V začetku epidemije so bili mnogi brezdomci prikrajšani za osnove človekove pravice oziroma temeljne svoboščine. »Omejen jim je bil dostop do pitne vode in uporabe sanitarij, močno oteženo oziroma omejeno gibanje ter zadrževanje na javnih površinah. Gre za eno najbolj marginaliziranih skupin in bi jo prav zato morali tudi v času epidemije obravnavati še bolj skrbno. Nedopustno je, da so bili prav brezdomci kaznovani pri preverjanju upoštevanja sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19,« je bil kritičen varuh.

Varuh je namreč obravnaval več pobud, ki jih je imenu prizadetih oseb naslovilo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. Ministrstvo za notranje zadeve smo opozorili, da je pri odločitvah za sankcioniranje brezdomcev v primeru zaznanih kršitev sprejetih ukrepov treba še posebej upoštevati njihov specifičen življenjski položaj, saj je ulica njihov dom. Na to nenazadnje opozarja tudi več stališč mednarodnih organov oziroma organizacij.

»Ker doslej sprejeti odloki, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja okužbe oz. začasno delno omejitev gibanja in prepoved zbiranja ljudi, ne vsebujejo posebnih določil, ki bi upoštevale specifičen življenjski položaj brezdomnih oseb, smo pri Varuhu prepričani, da bi morali biti prekrškovni organi v takšnih primerih še toliko bolj pozorni. Pristojnemu ministrstvu oziroma Policiji smo zato priporočili, da pri obravnavi brezdomnih oseb zaradi nespoštovanja sprejetih ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa vselej opravi skrbno izbiro sankcije za prekršek oziroma preveri, ali ni namesto izreka sankcije, mogoče kršitelja le opozoriti. Pričakujem, da naša priporočila ne bodo ostala mrtva črka na papirju pri prihodnji obravnavi brezdomnih oseb,« je povedal varuh.

Pravnomočna odločba o prekršku se namreč lahko odpravi ali spremeni le po postopku in z uporabo pravnih sredstev, ki jih določa Zakon o prekrških. »Spodbujam Kralje ulice in druge sorodne organizacije, da če je do globe že prišlo, da s pooblastilom oglobljenih brezdomcev pravna sredstva tudi uporabijo. Ob tem se jim zahvaljujem za vso delo, ki ga opravljajo in ker ozaveščajo družbo o težavah brezdomcev, si prizadevajo za njihovo destigmatizacijo in enakopravnost. Opozarjam pa, da nevladne organizacije ter posameznice in posamezniki, ki se ukvarjajo s problematiko brezdomstva pri nas, ne smejo in ne morejo opravljati vloge, ki bi jo morala država oziroma lokalne skupnosti,« je še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: