Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zastopniki pacientovih pravic varuhu predstavili svoje ugotovitve

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v sredo, 17. 4. 2019, s sodelavci na redni letni obisk sprejel zastopnike pacientovih pravic. Opozorili so ga na najbolj pereča vprašanja pri uveljavljanju pravic pacientov. Varuh bo o vsem opozoril ministra za zdravje in druge pristojne organe.


Opozorili so na vrsto težav v zvezi z  Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), med drugim na zamude pri izdaji odločb posameznikom, ki niso sposobni za delo in morajo svojemu delodajalcu predložiti odločbo ZZZS. Tudi varuh je na to ZZZS že opozoril, saj so lahko posledice za posameznika, če odločba ni pravočasno izdana, pretežke, ostane lahko brez dohodkov, včasih pa je tudi razlog za prenehanje delovnega razmerja.

Nekateri zastopniki niso zadovoljni z ureditvijo strokovnih nadzorov in z odločanjem Zdravniške zbornice Slovenije o strokovnih nadzorih. Opozorili so še na problematiko omejene dostopnosti do zdravnikov in neprimeren odnos nekaterih izvajalcev zdravstvene dejavnosti pri zavračanju bolnikov. Nekatere ambulante so slabo odzivne zaradi kadrovske podhranjenosti, nenujna pomoč se neenotno zaračunava. Pravica do drugega mnenja je sicer zakonsko urejena, vendar so težave v praksi. Podatki v zdravstvu so še vedno preveč na očeh mnogih, problem so tudi stigme, ki jih prinašajo očem dostopne diagnoze. Nujni so premiki na področju ureditve paliativne oskrbe, urediti je treba problem pomanjkanja negovalnih bolnišnic in rešiti dostopnost oskrbe na domu. Starejši so v slabšem položaju pri naročanju, saj niso vešči e-zdravja. Nejasnosti so tudi pri razvrščanju na sezname preko e-zdravja in v realnosti. Še vedno so aktualne bolnišnične okužbe in ozaveščanje o tem, ni enotnega izvajanja pravice do pripomočkov, srečujejo se z vprašanji prevozov.

Govorili so tudi o izkušnjah z izvajanjem 34. člena Zakona o pacientovih pravicah, ki opredeljuje upoštevanje vnaprej izražene volje pacienta. Zastopniki so med drugim družno opozorili, da je treba urediti vnos vnaprej izraženih volj v centralni register pacientovih podatkov, na kar bo pristojne organe opozoril tudi Varuh.

Na podlagi zbranih podatkov o delu zastopnikov pacientovih pravic Varuh ponovno ugotavlja, da bi moral zakon razširiti njihove naloge tudi na področje zdravstvenega zavarovanja, saj pacientovih pravic praviloma ni mogoče obravnavati ločeno od pravic iz zavarovanja.  Ob tem se zdi, da bi morali naloge zastopnikov profesionalizirati in jim zagotoviti tudi enotno strokovno ter administrativno podporo.  Varuh bo te predloge predstavil ministrstvu za zdravje in jih po potrebi vključil tudi svoje letno poročilo.

Natisni: