Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

V Zagrebu o kršitvah pravic na mejah, rasizmu, ksenofobiju in zločinih iz sovraštva v kontekstu migracij

Namestnik varuha Ivan Šelih se je 16. in 17. 4. 2019 v Zagrebu na Hrvaškem udeležil strokovnega srečanja z naslovom Naslavljanje kršitev pravic na mejah, rasizem, ksenofobijo in zločine iz sovraštva v kontekstu migracij v Jugovzhodni Evropi (Addressing violations of rights at the border, racism, xenophobia and hate crime in the context of migration in South-Eastern Europe).

Udeležili so se ga vsi, ki se ukvarjajo z migracijo v južno vzhodni Evropi, kot tudi predstavnice nekaterih nevladnih organizacij iz Slovenije, da bi izmenjali stališča glede trenutnih izzivov, ki se nanašajo na izgone, grdo ravnanje, rasizem, ksenofobijo in zločine iz sovraštva proti migrantom in civilni družbi, ki se ukvarja s problemi, ki zadevajo migracije.

Srečanje je bilo tudi priložnost, da so nekatere mednarodne (OVSE, ODHIR in FRA) in druge organizacije predstavile možnosti za pomoč in podporo deležnikom, ki se ukvarjajo s temi problemi.

Trenutno situacijo v Sloveniji je v svojem prispevku udeležencem srečanja podrobneje predstavila ga. Katarina Bervar Sternad, direktorica PIC, med drugim tudi ugotovitve iz tematskega obiska državnega preventivnega mehanizma, ki se nanašajo na to tematiko.

Namestnik varuha Ivan Šelih pa je opozoril tudi na druge ugotovitve in dobronamerne predloge oziroma priporočila, ki jih je Varuh podal v pomoč pri sicer zelo odgovornem in zahtevnem delu policije na tem področju.

Dogodek je pripravil Urad Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) v sodelovanju z Pučkim pravobraniteljem Republike Hrvaške (ombudsman).

Natisni: