Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

S civilno družbo s področja okolja o problematiki voda tokrat na terenu

Kaplje na steklu

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je v četrtek, 25. 5. 2017, izvedel četrto letošnje redno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora, ki pa je skupno, odkar potekajo ta srečanja, že 59. po vrsti. Tokratno srečanje je Varuh pripravil skupaj s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode (Direkcija) na terenu, in sicer v občini Kostanjevica na Krki.

Predstavniki Direkcije; direktor Tomaž Prohinar, dr. Nataša Smolar Žvanut, vodja Sektorja za razvoj in plan na Direkciji, Alenka Kotar, vodja Sektorja območja spodnje Save na Direkciji in Verica Vogrinčič, odgovorna oseba za odnose z javnostmi in informacije javnega značaja na Direkciji, so varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer, direktorici strokovne službe Martini Ocepek in svetovalki Varuha Jožici Hanžel, na terenskem ogledu predstavili ureditve brežin Krke na Kostanjevici na Krki v preteklosti in ob tem opisali tudi izvedena dela v lanskem letu. Pri ogledu na terenu sta prisostvovala tudi župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič in Stanislav Rostohar, višji svetovalec za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja na Občini.

Sledilo je srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora. Udeležilo se ga je osem predstavnikov civilne družbe. Po uvodnih pozdravnih nagovorih varuhinje človekovih pravic in župana Občine Kostanjevica na Krki je vodja Sektorja območja spodnje Save Alenka Kotar udeležencem predstavila ureditve, ki se trenutno izvajajo na vodotokih Dolenjske in kaj vse je predvideno v prihodnje.

Sledila je razprava udeležencev, ki je odprla številna vprašanja na področju urejanja vodotokov in nasploh problematike voda. Ponovno se je pokazala potreba po večjem sodelovanju organov in skupni koordinaciji njihovega dela, kar Varuh pogosto poudarja tudi v svojih priporočilih. Udeleženci so izpostavili tudi pomanjkanje celostnega pogleda na vodotoke, zaradi česar se ti urejajo le sektorsko z manjšimi posegi, ki zadeve rešujejo ali blažijo le lokalno, manjka pa celostnih ureditev.

Natisni: