Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pogovor s predstavniki Svetovalnega odbora SE o Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin o stanju v Sloveniji

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in namestnik varuha Miha Horvat sta se danes, 14. 10. 2021, na virtualnem sestanku pogovarjala s predstavniki Svetovalnega odbora Sveta Evrope o Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin, ki je te dni na obisku v Sloveniji. Svetovalni odbor pripravlja že peto periodično poročilo o stanju uresničevanja konvencijskih pravic v Sloveniji. Na podlagi svojih ugotovitev o stanju in dosedanjih ukrepih na tem področju bo Sloveniji podal priporočila za izboljšave.

Namestnik varuha Miha Horvat je predstavnike odbora seznanil z opažanji institucije Varuha človekovih pravic. Te temeljijo na obravnavi pobud posameznikov, ki so v pismih Varuhu zatrjevali, da so jim kršene človekove pravice, na podlagi lastnih analiz posameznih problematik in obiskov na terenu. Predstavnike odbora je poleg tega zanimalo tudi, kako Varuha ocenjuje položaj narodnih skupnosti, ki jih slovenska ustava ne omenja.

O določenih pomanjkljivostih pri uresničevanju človekovih pravic manjšin in etničnih skupnosti Varuh za Svetovalni odbor pripravlja tudi posebno poročilo.

Natisni: