Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh posredoval pri piscu objave v pismih bralcev

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnil pobudnik s prošnjo za posredovanje v primeru objave prispevka za pisma bralcev, ki ga je v lokalnem časopisu podpisal predsednik krajevne skupnosti. Pobudnik je trdil, da prispevek posega v njegove osebnostne pravice, zato je Varuha prosil, naj krajevno skupnost opozori in pozove k javnemu opravičilu.

V primeru, da časopisne hiše z objavo člankov posežejo v osebnostne pravice posameznikov, Varuh pobudnike praviloma napoti na uporabo sodnih poti. V konkretnem primeru pa je Varuh ugotovil, da je domnevni kršitelj osebnostnih pravic predsednik krajevne skupnosti, ki je organ lokalne samouprave. Varuh je zato ugotovil, da je podana pristojnost za posredovanje.

Varuh je pri presoji prispevka ugotovil, da je sicer pravilno, da se je predsednik krajevne skupnosti s svojimi stališči v pismih bralcev odzval na (domnevno neresnično) pisanje pobudnika, vendar pa bi se pri tem moral izogibati osebnih in žaljivih obtožb, javnega spodbujanja k omejevanju pobudnikove svobode izražanja ter elementov nestrpnosti. Predsednik krajevne skupnosti je v pismih bralcev med drugim namreč zapisal, da je pobudnik »iz sebe naredil klovna« in uredništva časopisov pozval, naj pobudniku prepovedo objavljanje člankov. Po mnenju Varuha takšno ravnanje pomeni kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin pobudnika. Predsedniku krajevne skupnosti je Varuh zato predlagal, da se pobudniku v svojem imenu in v imenu krajevne skupnosti javno opraviči.
Namesto opravičila je predsednik krajevne skupnosti lokalnemu časopisu predlagal objavo popravka, v katerem je umaknil svoj poziv uredništvom časopisov k prepovedi objavljanja člankov, ki jih je napisal pobudnik. S tem dejanjem je bil predlog Varuha upoštevan le delno. 1.2-63/2011 

Natisni: