Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pravica do lastnega imena na javni listini

Pripadnika madžarske narodne manjšine je zahteval, da mu ZZZS na podlagi Zakona o osebnem imenu (Uradni list SRS, št. 16/74 in 28/81) omogoči uporabo osebnega imena v madžarski obliki oziroma pisavi tudi na kartici zdravstvenega zavarovanja. Dobil je pojasnilo, da ZZZS tega ne more zagotoviti (izpisa imena z ostrivcem), ker računalniški sistem, ki ga uporabljajo, tega ne omogoča.

ZZZS smo posredovali mnenje, da take tehnične ovire ne morejo biti dovolj utemeljen razlog, da se na kartici zdravstvenega zavarovanja ne uporabi polno uradno ime, saj je ta kartica javna listina. Osebno ime je pomemben vidik osebnostne identitete, v danem primeru pa gre tudi za varstvo identitete pripadnikov madžarske narodne manjšine. Osebno ime je osebnostna pravica, ustava pa posebej varuje tudi spoštovanje človekovega osebnega dostojanstva.

ZZZS se je odzval s pojasnilom, da kartica ZZZS ni le elektronski dokument, temveč je tudi medij, ki omogoča povezavo med bazami podatkov, in da je posledično za učinkovito delovanje sistema treba nabor znakov v podatkovnih bazah postaviti enovito pri vseh njegovih uporabnikih, kar pa za zdaj še ni zagotovljeno. Navajajo, da si prizadevajo čim hitreje vključiti ves potreben nabor znakov v svojo bazo podatkov in tudi za ustrezne rešitve v širšem okolju. Glede pravilnega zapisa imena vsaj na vizualnem delu kartice ne vidijo večjih ovir. Pobudo smo šteli za utemeljeno, odziv ZZZS pa v tej fazi kot ustrezen. 1.2-9/2004

Natisni: