Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Domnevni sovražni govor na vladnem portalu Predlagam.vladi.si

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo v zvezi z domnevnim sovražnim govorom, ki naj bi se pojavljal na vladnem portalu Predlagam.vladi.si. Pobudnica je menila, da se v vedno večji meri pojavljajo predlogi in komentarji, ki so neustavni in izražajo nestrpnost. Navedla je, da je pristojne že pozvala, da bi takšne vsebine morali umakniti iz razprave, jih izbrisati ali vsaj razvrstiti med neustrezne, vendar odziva ni bilo. Pobudnica je izpostavila, da gre za vladni portal, ki bi moral biti po njenem mnenju dosledno moderiran, ne pa da dopušča izražanje nestrpnosti.

Varuh je z navedbami pobudnice seznanil Vlado RS in prosil, da pojasnijo, ali je omenjeni portal moderiran oziroma ali pregledujejo vsebine glede na možnosti pojavljanja nezakonitih vsebin.

S strani Urada Vlade RS za komuniciranje so pojasnili, da je Projekt predlagam.vladi.si del širših naporov za vključitev prebivalcev Slovenije v procese oblikovanja vladnih politik in ukrepov. Njegov osnovni namen je prebivalce Slovenije spodbuditi k predložitvi mnenj, pobud in predlogov za ureditev določenih vsebinskih vprašanj ter k smiselni razpravi o njihovi ustreznosti. Tako želijo predvsem doseči večjo participacijo posameznikov in civilne družbe pri oblikovanju vladnih politik ter okrepiti dialog med civilno družbo in državo. Z uporabo spletnega orodja lahko uporabniki pošljejo svoje predloge, komentirajo predloge ostalih in o njih glasujejo. Pravila spletnega orodja predlagam.vladi.si (Pravila), ki jih uporabnik sprejme ob registraciji, med drugim uporabnika opomnijo, da mora ob podajanju in komentiranju predlogov spoštovati Ustavo in zakone Republike Slovenije. To med drugim pomeni, da ne sme objavljati vsebin, ki bi spodbujale k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali h kakršnikoli obliki diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov, da ne sme objavljati vsebin, ki bi kršile ali posegle v osebnostne pravice tretjih oseb, da ne sme objavljati groženj, ne sme se izražati slabšalno, prostaško, poniževalno ali žaljivo, itd.
Pred objavo vsakega predloga moderator preveri skladnost predloga s Pravili in v primeru, da vsebina predstavlja kršitev Pravil, moderator objavo argumentirano zavrne. Komentarji uporabnikov se objavljajo v realnem času brez predhodne odobritve moderatorja. Sistem za nadzor nad neprimernostjo oziroma morebitno nezakonitostjo vsebine komentarja sicer obstaja, a je pomanjkljiv, zato nameravajo ob nadgradnji in vpeljavi ustreznejše tehnične rešitve v prvem četrtletju 2016 to pomanjkljivost odpraviti.

Glede konkretnih primerov, ki jih je izpostavila, pa so sporočili, da so vsebino oktobra 2015 preverili in niso zaznali primerov sovražnega govora oziroma spodbujanja nestrpnosti. Ob tem so dodali, da vsako prijavo domnevnega spodbujanja nestrpnosti oziroma sovražnega govora obravnavajo odgovorno z vso dolžno resnostjo.

Varuh na podlagi navedenega ni mogel potrditi utemeljenosti pobude, saj so pristojni komentarje pregledali in ugotovili, da ne gre za sovražni govor. Domnevno sporne komentarje smo pregledali tudi sami in nismo ocenili, da ti komentarji izpolnjujejo zakonske znake kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nestrpnosti ali nasilja v skladu s 297. členom Kazenskega zakonika. Pobudnici smo predlagali, da se lahko, če se z našo oceno ne strinja in meni, da imajo omenjeni komentarji znake kaznivega dejanja, s prijavo kaznivega dejanja obrne na policijo ali tožilstvo. Pojasnili smo ji tudi možnost vložitve pobude pri Svetu za sovražni govor. 1.2-60/2015

Natisni: