Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Izjemoma je stisko posameznikov mogoče razrešiti tudi brez podanih pristojnosti za obravnavo

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije lahko izjemoma učinkovito pomaga tudi posameznikom, pri katerih sicer ni prišlo do posegov v njihove pravice s strani organov Republike Slovenije, obstaja pa verjetnost, da je do takšnega posega prišlo v tujini in posameznik ne ve, kako naj si glede takšnega posega v pravice pomaga.

* * *

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnil center za socialno delo (Center) in opozoril na položaj matere, slovenske državljanke, ki je bivala v Republiki Srbiji in je bila z odločitvijo sodišča od tam izgnana zaradi neurejenega statusa – v Republiki Srbiji je nezakonito bivala od leta 2003. Z materjo je v Slovenijo prišlo 7 mladoletnih otrok, sicer državljanov Republike Srbije, ki so se pred tem tam tudi šolali. Center je Varuha prosil za pomoč pri iskanju namestitve družine v Sloveniji, saj sam pri tem ni bil uspešen. Želeli so tudi najti način, kako družini zagotoviti ustrezna sredstva za preživljanje.

Varuh je Centru pojasnil, da sicer ne more pomagati pri iskanju namestitve, niti ne more nuditi pravne pomoči, smo pa vseeno predlagali, da mater seznanijo z možnostjo ureditve državljanstva za otroke, kar bi omogočalo prijavo stalnega bivališča in pridobitev materialnih sredstev za potrebe preživetja družine. Dodatno smo tudi ocenili, da glede na vse okoliščine, morda odločitev sodišča v Republiki Srbiji ni bila povsem pravilna, zato smo predlagali, da materi pomagajo pri vložitvi pritožbe, saj je bil pritožbeni rok takrat še odprt. Sicer smo sprejeli argument Centra, da ne morejo opravljati vloge zastopnika matere v sodnem postopku v Srbiji (takšne vloge ne morejo opravljati niti v Sloveniji), saj za to tudi nimajo ustreznih znanj, smo pa opozorili, da bo po zamudi pritožbenega roka uveljavljanje pravic v Srbiji izjemno oteženo in predlagali, da v pritožbi navedejo zgolj, da pri odločitvi sodišča o izgonu ni bila upoštevana korist vseh mladoletnih otrok, ki so v Srbiji bivali in obiskovali šolo, kar ni skladno z določbo 3. člena Konvencije o otrokovih pravicah. O zadevi smo nemudoma seznanili Veleposlaništvo Republike Srbije v Republiki Sloveniji in Varuha človekovih pravic (Zaštitnik građana) v Republiki Srbiji. Oba naslova smo zaprosili za pomoč pri razreševanju problematike.

Pritožba gospe je bila pred srbskim sodiščem uspešna in že mesec in pet dni po izgonu gospe iz Republike Srbije je bila družini omogočena vrnitev v Srbijo.

Varuh sicer nima pristojnosti ocenjevanja dela organov Republike Srbije, vseeno pa je intervencija Varuha bistveno pripomogla k izredno hitri razrešitvi velike težave družine, zato je Varuh pobudo štel za utemeljeno in uspešno razrešeno. 9.0-9/2022

Natisni: