Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh bo sporočila mladih parlamentark in parlamentarcev vključil v svoje poročilo

Varuh človekovih pravic je mladim zagotovil, da bo njihove predloge in priporočila vsebinsko vključil tudi v svoje letno poročilo in od pristojnih državnih organov zahteval ustrezen odziv.


Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes, 8. 4. 2019, s sodelavci udeležil zasedanja 29. nacionalnega otroškega parlamenta, ki je potekalo v veliki dvorani Državnega zbora RS.

Mlade parlamentarke in parlamentarci so obravnavali problematiko šolstva in šolskega sistema ter ob zaključku oblikovali tudi svoje predloge za njegove izboljšave.

Varuh je udeležencem otroškega parlamenta zagotovil, da bo njihove predloge in priporočila vsebinsko vključil tudi v svoje letno poročilo in od pristojnih državnih organov zahteval ustrezen odziv. Na ta način bo glas otrok dobil večjo težo tudi pri obravnavi splošnih vprašanj, ki zadevajo otroke in dopolnil ureditev, po kateri imajo otroci  pravico do zagovornika v posamičnih pravnih postopkih.  

Natisni:

Sorodne novice

04.04.2019


V pogovoru sta se posvetila izzivom starajoče družbe, ki morajo zasledovati ustavno določilo o Sloveniji kot socialni državi. Ob tej je varuh...

Več
- Šolstvo, šport, kultura - Šolstvo
03.04.2019

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v sredo, 3. 4. 2019, prvič posloval v Lenartu. Z namestnikoma Ivanom Šelihom, Miho Horvatom, direktorico...

Več
- Pravice otrok
02.04.2019


Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na 18. strokovnem posvetu kriminalistov, tožilcev, sodnikov in pooblaščencev otrok 1. 4....

Več
01.04.2019

UPP je začel delovati v letu 2008. Je univerzalen mehanizem in temelji na medsebojnem pregledu držav. Kot tak je zgled medsebojne odgovornosti držav...

Več