Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na poslovanju v Mariboru namesto socialne problematike vrsta drugih tem

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci danes posloval v Mariboru. Pogovorili so se z 21 ljudmi, ki so ocenili, da jim lahko institucija Varuha človekovih pravic pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic. Varuh se je srečal tudi z županom mestne občine Sašom Arsenovičem.

Varuh je v izjavi za medije povedal, da poslovanje v Mariboru ni bistveno odstopalo od drugih poslovanj po Sloveniji. Ocenil je, da gre za zanimiv razvoj pri poslovanju institucije Varuha v Mariboru: če so bile v preteklosti osrednje teme povezane s socialnimi stiskami ljudi, tudi stanovanjskimi, je bilo tokrat drugače. Srečali so se s problemom deložacije, opravili nekaj pogovorov o pravicah invalidov, v primeru medsosedskega spora pa so morali sogovornikom pojasniti, da Varuh lahko pomaga le, če jim pravice kršijo različni organi, v civilna razmerja pa ne more posegati. Varuh je kot posebej perečo težavo, ki se pojavlja tudi v drugih občinah in na državni ravni, izpostavil neodgovarjanje organov in institucij. "To je rak rana našega sistema, ko se institucije ne čutijo dolžne odgovarjati ljudem," je povedal varuh.

Tudi v mestni občini Maribor opažajo premike od socialnih problematik do razvojnih vsebin, s katerimi se občanke in občani obračajo na občino. Župan je varuha seznanil z ukrepi občine pri skrbi za najranljivejše skupine. Spregovoril je o delovanju humanitarna komisije med pandemijo in po njej, delu sveta za starejše in sveta invalidov ter komisije za romska vprašanja, dotaknil pa se je tudi participativnega proračuna.  Varuhu je predstavil načrt projekta, po katerem bi v večstanovanjskih stavbah dogradili dvigala in tako olajšali življenje družinam z otroki, starejšim pa omogočil bivanje v znanem domačem okolju čim dlje. Varuh je idejo skupnostne skrbi, h kateri stremi občina, pozdravil.

Govorila sta tudi o enotni ureditvi nekaterih mestnih storitev, kot je prevoz, izposoja knjig in podobno, po zgledu kartice Urbana. Pri tem je varuh Svetina opozoril na prilagoditev ukrepov tudi za stare, saj se je pri svojem delu srečal s primerom starejšega gospoda, ki ni mogel plačati parkirnine, saj ni imel pametnega telefona in je bil zato kaznovan. V mestni občini nanje ne pozabljajo, so zagotovili.

Z županom sta govorila tudi o načrtovani mednarodni šoli v Mariboru, o kateri sta nekaj besed spregovorila že na prvem srečanju leta 2019. Varuh je idejo že takrat podprl, zato ga je zanimal napredek. "Na žalost moram ugotoviti, da ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ni odigralo vloge, ki bi jo moralo, da bi omogočilo ustanovitev mednarodne šole v Mariboru, ki jo mesto vsekakor potrebuje," je povedal varuh v izjavi za medije.

V avli občinske stavbe sta varuh in župan odprla tudi varuhov kotiček z informativnim gradivom v tiskani obliki, tudi v lahkem branju. "S tem želimo še bolj približati delo Varuha ljudem. Takšen kotiček bi radi postavili v vsaki slovenski občini," je dejal varuh Peter Svetina in poudaril, da je mogoče za pomoč Varuha poklicati tudi na brezplačno telefonsko številko 080 15 30 vsak dan med 9. in 15. uro.

Natisni: