Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Javni sklad preložil odgovornost na najemnika


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik in navajal neodziv Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Javnega sklada (SSRS) na njegovo »dopolnitev pritožbe na hrup, ki ga povzročajo sosedje«.

SSRS smo zaprosili za pojasnila.

SSRS je v odgovoru med drugim izpodbijal pobudnikove očitke glede neodziva. Navedeno je z vmesno vlogo priznal tudi pobudnik, ko je navajal, da se je SSRR sicer odzval na vlogo, vendar ni podal konkretnih odgovorov na podana tri vprašanja. Zato smo odgovor SSRS  vsebinsko preverili. Od leta 2011 je pobudnik neznanim sosedom očital povzročanje prekomernega hrupa. Ta naj bi pobudnika motil v mirni posesti najemnega stanovanja v lasti SSRS. SSRS se je na očitke odzival oziroma ukrepal preko upravnika. Dva moteča soseda je SSRS namreč opozoril, da z načinom uporabe huje motita druge stanovalce pri njihovi mirni uporabi stanovanja. Pri tem se je izkazalo, da je pobudnikova prijava zoper prvega soseda bila neutemeljena, kar je pobudnik priznal. Druga soseda pa je očitano kršitev izpodbijala. V ostalem je SSRS naložil pobudniku predložitev dokazov za njegove trditve glede prijav oziroma ukrepanja policije zoper motečo sosedo oziroma predložitev sodbe, ki bi izkazovala imisije moteče sosede. Tako je SSRS med drugim izrecno zapisal, da je bil pobudnik s strani SSRS in upravnika seznanjen: »…, da se lahko obrne na pristojno sodišče, ki bo na podlagi dokazov ustrezno presodilo in odločilo o nadaljnjih postopkih in v kolikor bi pobudnik v postopku dokazal, da obstajajo krivdni odpovedni razlogi, bi imel SSRS osnovo za nadaljnje postopke zoper kršitelje.« SSRS je navajal tudi, da ga pobudnik »… z dokazili ni obvestil, da bi podajal policiji kakšne koli prijave ali sprožal sodne postopke proti najemnici ali komur koli drugemu, …«.

Varuh je presodil, da SSRS v obravnavani zadevi ni ravnal dovolj odgovorno. Na prijave pobudnika se je SSRS odzval avtomatično in domnevnima kršiteljema, zgolj na podlagi navedb pobudnika, izdal opozorilo o kršitvi. V nadaljevanju pa je SSRS celotno dokazno breme prevalil na pobudnika. Navedeno po mnenju Varuha ni sprejemljivo, saj bi SSRS kot lastnik stanovanj moral sam preveriti utemeljenost pripomb svojih najemnikov in posledično ugotovljenemu dejanskemu stanju tudi ukrepati zoper kršitelje. Te odgovornosti SSRS ne sme prelagati na pobudnika oziroma celo na sodišče. Enako velja za domnevnega kršitelja, ki naj bi ga moral pobudnik izrecno identificirati. Slednje bi lahko SSRS sicer služilo kot pomoč pri ugotavljanju pravega stanja stvari, vendar bi moral SSRS po izvedenem ugotovitvenem postopku kršitelja ugotoviti sam.

SSRS smo predlagali, da ponovno preveri pobudnikove očitke v zvezi s hrupom in na podlagi izvedenega ugotovitvenega postopka, če držijo pobudnikove navedbe, tudi ustrezno ukrepa. SSRS je sprejel naš predlog. V odgovoru nas je obvestil, da je pooblaščenemu upravniku že naročil, da prične s postopkom izbire pooblaščenega podjetja, ki bo izvedlo meritve hrupa v stanovanju pobudnika.

Pobuda je bila utemeljena. 9.1-4/2014

Natisni: