Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Občina nima prostih bivalnih enot

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik v zvezi z reševanjem lastnih bivalnih in socialnih težav, saj med drugim zaradi šibkega finančnega stanja rešitve stanovanjskega vprašanja ni mogel rešiti z najemnim razmerjem v zasebnem sektorju.

Varuh pobudniku v konkretnih težavah sicer ni mogel pomagati. Kljub temu smo, v okviru morebitne, vsaj začasne, rešitve pobudnikovih bivalnih težav, Občino Radovljica zaprosili za načelna pojasnila v zvezi z bivalnimi enotami.

Pobuda sicer ni bila utemeljena, vendar je Odgovor Občine Radovljica potrdil naše mnenje, da so v zvezi z dodeljevanjem bivalnih enot potrebne sistemske spremembe. Občina Radovljica nam je namreč pojasnila, da razpolaga zgolj z dvemi, trenutno zasedenimi, bivalnimi enotami.  Slednje pa ne sledi namenu in ne cilju, ki jih je zakonodajalec z uvedbo bivalnih enot želel doseči. 9.1-14/2010

Natisni: