Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

MORS je po posredovanju Varuha prepoznal težek življenjski položaj pobudnika in se ustrezno odzval

Na Varuh človekovih pravic se je obrnil pobudnik in ga prosil za pomoč pri podaljšanju najemne pogodbe za službeno stanovanje v lasti Ministrstva za obrambo. Varuh je posredoval na ministrstvu, to pa se je pozitivno odzvalo. Ne samo, da je prepoznalo pobudnikovo stisko samohranilca z zdravstvenimi težavami, ampak je z njim podpisalo najemno pogodbo za nedoločen čas. Varuh je odločitev ministrstva pozdravil, svoje posredovanje pa je štel za uspešno.

***

Na Varuha se je obrnil bivši pripadnik Slovenske vojske, sedaj upokojen najemnik službenega stanovanja v lasti Ministrstva za obrambo (MORS). Seznanil nas je s svojimi številnimi zdravstvenimi težavami, povedal, da ima nizke prihodke, ki mu onemogočajo, da bi stanovanje najel na trgu, obenem pa mora kot samohranilec skrbeti še za 14-letno hčerko. Stanovanje je njun edini dom, je še sporočil.

Stanovanjska komisija MORS-a je pobudnika v začetku preteklega leta obvestila, da mu najemnega razmerja za službeno stanovanje ne podaljša za nedoločen čas, saj tedaj (še) ni izpolnjeval predpisanega časovnega obdobja predhodnega najema (5 let), mu pa je rok za vrnitev stanovanja podaljšala za eno leto. To ga je spravilo v še dodatno stisko, saj je njemu in njegovi hčerki grozilo brezdomstvo, glede na to, da niti pristojne socialne službe po njegovem poizvedovanju naj ne bi razpolagale s prostimi kapacitetami

Pobudnik se je v svoji stiski tako pisno kot tudi osebno večkrat obrnil na MORS, oktobra lani je podal tudi novo vlogo na Stanovanjsko komisijo MORS, njene morebitne odločitve pa Varuhu ni sporočil.

Zato je Varuh za dodatna pojasnila obrnil na MORS in ga povprašal, ali je s pobudnikovimi razmerami seznanjeno in ali se je na njegove dopise že odzvalo. V primeru, da se še ni, je Varuh ministrstvo pozval, da to stori nemudoma in odzive posreduje tudi njemu. Varuh namreč vse dopise pobudnika, naslovljene na Stanovanjsko komisijo in tudi na druge naslovnike na MORS, razume kot njegove vloge za podaljšanje najemnega razmerja za nedoločen čas. V tej zvezi je zato zaprosil tudi za informacijo, ali je Stanovanjska komisija MORS o njegovih vlogah že odločila oz. če tega še ni storila, da o njih odloči nemudoma. Hkrati smo prosili še za informacijo, kakšne druge možnosti pomoči pobudniku v njegovi stiski MORS še vidi, predvsem v primeru morebitne negativne odločitve Stanovanjske komisije MORS.

 

MORS je v svojem odzivu Varuhu najprej zagotovilo, da bo proučilo pobudnikovo prošnjo za podaljšanje najemnega razmerja za predmetno stanovanje, upoštevajoč pri tem njegovo izredno težko življenjsko situacijo, s katero ga je seznanil, in da bo v okviru pravnih možnosti poiskalo morebitno rešitev, ki bi lahko pripomogla k ureditvi pobudnikove socialne stiske. Naknadno nas je nato seznanilo, da je s pobudnikom konec junija letos podpisalo najemno pogodbo za službeno stanovanje, na podlagi katere mu je bilo najemno razmerje za službeno stanovanje podaljšano za nedoločen čas.

Varuh je odločitev MORS pozdravil, svoje posredovanje pa je štel za uspešno. 20.1-1/2023

Natisni: