Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dnevi duševnega zdravja kot priložnost za izmenjavo pogledov

Center za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje (Center) je v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic RS (Varuh), Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), Ministrstvom za zdravje (MZ) ter Skupnostjo centrov za socialno delo Slovenije (SCSD) organiziral Dneve duševnega zdravja, ki so potekali 17. in 18. septembra 2018 v Portorožu. Zaživeli so sicer v letu 2016 prav na pobudo Varuha v upanju, da postanejo tradicionalni.

Osrednji temi tokratne konference sta bili nadzorovana obravnava in obravnava v skupnosti. Gre za pomembna instituta, ki omogočata obravnavo osebe, ki zaradi duševnih motenj potrebuje določene zdravstvene, socialno varstvene in druge storitve, ki se izvajajo izven psihiatrične bolnišnice, v domačem okolju osebe oziroma v skupnosti. Zato lahko bistveno pripomoreta k deinstitucionalizaciji. 

Prvi dan sta bili ti temi prikazani z različnih zornih kotov, s strani različnih deležnikov, ki skladno z Zakonom o duševnem zdravju (ZDZdr) sodelujejo pri njunem izvajanju. Srečanje, ki ga je prvi dan vodila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, je potekalo v obliki predavanj, drugi dan pa v obliki delavnic. Cilj delavnic je tudi tokrat bil spodbuditi udeležence različnih organov k medsebojnemu sodelovanju in povezovanju, da bi bili postopki obravnave oseb v nadzorovani obravnavi in obravnavi v skupnosti učinkoviti.

Konference se je udeležilo več kot 170 udeležencev, iz različnih služb in poklicev (sodnikov, zdravnikov-psihiatrov, socialnih delavcev, psihologov, odvetnikov, izvedencev, zastopnikov, koordinatorjev nadzorovane obravnave in obravnave v skupnosti, nevladnih organizacij, zaposlenih pri Varuhu in drugih). To je bila odlična priložnost za srečanje, izmenjavo izkušenj, dobrih praks, obravnavo odprtih vprašanj, ovir pri delu vseh, ki se ukvarjajo s tako pomembnima temama v 10 letih uporabe ZDZdr.

Varuh pozdravlja odločitev za obravnavo te problematike, čeprav sam do sedaj ni veliko ukvarjal z njo (obravnaval je sicer položaj oziroma status koordinatorjev nadzorovane obravnave in status osebe v nadzorovani obravnavi, ki je dejansko bivala v socialno varstvenem zavodu ter tudi s spremembo ukrepa nadzorovane obravnave v ukrep sprejema osebe v oddelek pod posebnim nadzorom brez privolitve v nujnih primerih). Pripravlja se namreč novela ZDZdr, zato je bilo to srečanje priložnost, da se ugotovijo potrebne izboljšave zakonskega okvirju, ki ju določa. To in vsi ostali zaključki srečanja in več kot pričakovana udeležba vseh deležnikov na tem področju so znova potrdili potrebo po vsakoletni organizaciji tovrstnih srečanj. Zato Varuh pričakuje, da bodo ta srečanja ostala stalnica. Vse pristojne pa spodbuja, da koristnim predlogom, kako izboljšati stanje na tem področju, prisluhnejo in jih tudi uresničijo.

Natisni: