Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Spremembe sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja naj sledijo tudi pravičnosti


V javnosti je bil že predstavljen predlog sprememb veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki naj bi ga pripravili poslanski skupini SD in DESUS ob podpori Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Predlog se nanaša na spremembo ureditve obdobja prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ta doba naj bi se ponovno priznala kot pokojninska doba brez dokupa, kot je to veljalo pred uveljavitvijo ZPIZ-2 (pred 1. 1. 2013). Varuh predlagane spremembe podpira, saj meni, da je rešitev v veljavnem ZPIZ-2 krivična do vseh, ki so se prostovoljno odločili, da sami plačujejo prispevke ob izgubi zaposlitve ali zaradi okoliščin, da so delali krajši delovni čas od polnega.
Vendar pa bi bilo po oceni Varuha treba problem različnih pokojninskih dob, ki so jih posamezniki pridobili s prostovoljnim plačilom prispevkov, urediti celostno.

Na podlagi razpoložljivih informacij lahko ocenimo, da zgoraj omenjeni predlog sprememb ZPIZ-2,  rešuje problematiko parcialno, saj se ne nanaša tudi na dokupljena leta študija in služenja vojaškega roka. Vsi, ki so v času od osamosvojitve Slovenije kupili  omenjeni čas, so se za to možnost odločili tudi zaradi obljub države za ugodnejšo odmero pokojnine. Največ dokupov se je zgodilo leta 1992, ko je dokupe presežnim delavcem sofinancirala tudi država. V več kot dvajsetih letih so mnogi na podlagi dokupa že uveljavili pravico do ugodnejše odmere pokojnine. Zato je po oceni Varuha krivično, da so to lahko storili le nekateri. Država je od posameznikov v zvezi z dokupom prejela precejšnja sredstva, vprašljivo pa je, če bo posamezniku finančni vložek sploh kdaj poplačan. Varuh meni, da ni v skladu z načelom pravičnosti, da se ob reševanju problema ene skupine oseb hkrati ne rešuje tudi vseh drugih obdobij, ki so jih posamezniki dokupili v dobri veri, da bodo imeli od tega določeno korist.

V skladu z načelom pravičnosti bi bilo tudi, da bi posamezniki imeli možnost vračila vplačanih sredstev, saj se je izkazalo, da je bil namen vplačila zaradi ukrepov države izjalovljen.

Natisni: