Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh na Komisiji za peticije ostro nad kršitve pravic iz zdravstvenega varstva

Simbolna slika: stetoskop

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes, 17. 1. 2023 udeležil nujne seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti na kateri so se posvetili kršenju zakonskih pravic in z ustavo določenega zdravstvenega varstva državljankam in državljanom brez osebnega zdravnika. 

Znova je izrazil ogorčenje nad nedavnim dogajanjem pred Zdravstvenim domom Bežigrad in poudaril, da so razmere tudi posledica dolgotrajnega neupoštevanja priporočil institucije Varuha in drugih deležnikov. »Nakopičenih težav na področju zdravstva, ki so že leta rak rana naše družbe, je žal veliko. Res mnogo pa je v zdravstvenih ustanovah tudi srčnih in solidarnih ljudi, ki imajo vero in zaupanje za spremembe na bolje. Kljub vsemu, kar se dogaja v zdravstvu (še) še niso obupali in ne odstopajo od temeljnih pravil medicine, etike in medsebojne solidarnosti. Naj nam bodo tudi oni svetel zgled za reforme, ki so nujne,« je optimističen varuh.

Dostopnost do zdravnika in kakovostno zdravljenje sta ključna elementa zdravstvenega varstva, zato je Varuhu v skladu s svojimi pristojnostmi, ob zadnji eskalaciji v Ljubljani ponovno ukrepal, kot to aktivno počne že najmanj od leta 2011. Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o varuhu človekovih pravic je odprl širše vprašanje, v okviru katerega podrobneje naslavlja problematiko pomanjkanja specialistov družinske medicine v ZD Ljubljana. Prepričan je namreč, da je posameznikom, ki si ne morejo izbrati osebnega zdravnika, kršena pravica do zdravstvenega varstva iz 51. člena Ustave RS; natančneje kršitev pacientove pravice do proste izbire zdravnika (9. člen ZPacP) in posledično tudi kršitev pacientove pravice do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave (10. člen ZPacP), na kar ne opozarjam le v svojem mandatu, ampak so opozarjali že moji predhodniki – najmanj od leta 2011 dalje.

Varuh poudarja, da pravica do zdravja obsega več kot le pravico do zdravstvenega varstva, prav tako pa zdravje ne zadeva le fizičnega vidika posameznika, ampak tudi njegov psihosocialni vidik. »Zato je dobro imeti pred očmi, tudi v luči aktualne situacije, da skrb za lastno zdravje ne zadeva le posameznika, ampak njegovo ravnanje zadeva in vpliva na zdravje večine. Tudi zato s tega mesta ponovno apeliram na vse odgovorne, da nehate prelagati odgovornost drug na drugega, ampak začnete tvorno sodelovati v korist bolnikov. Trenutno stanje je namreč še en primer velikega in sistematičnega kršenja pravic prebivalk in prebivalcev, ki je nedopusten, zato kot varuh človekovih pravic pričakujem odgovore in učinkovite rešitve v korist bolnic in bolnikov,« je jasen varuh človekovih pravic Peter Svetina. 

Natisni: