Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob svetovnem dnevu zdravja: Zdravje je temelj za uresničevanja vseh drugih pravic

Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob svetovnem dnevu zdravja poudarja, da je pandemija pustila korenit pečat na dojemanju zdravja kot ene pomembnejših človeških vrednot, občutne pa so tudi njene posledice na zdravje ljudi.

Odprtih izzivov na področju zdravja je veliko, zato varuh pozdravlja Akcijski načrt za leti 2022 in 2023 za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018‒2028, ki ga je 31. 3. 2022 predstavilo ministrstvo za zdravje in v katerem je posebna pozornost namenjena mladim, ki so še posebej ranljivi.

Varuh je pred dvema letoma kot spodbudno ocenil novico, da je priprava novele Zakona o duševnem zdravju (ZDZr) vendarle postala prioriteta Ministrstva za zdravje. Varuh pričakuje takojšnjo odpravo s strani Ustavnega sodišča ugotovljenih neustavnosti, pripravo predlogov sistemskih sprememb, ki morajo odpraviti pomanjkljivosti in poenostaviti zdajšnje zakonsko določene postopke. In kar je najbolj pomembno, morajo zagotoviti visoko raven spoštovanja temeljnih pravic oseb med zdravljenjem v oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice ali obravnavo v varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda.

Varuh načrtovano širjenje mreže centrov za duševno zdravje pozdravlja in ocenjuje kot nujno, prav tako ukrepe za odpravljanje kadrovskih primanjkljajev v zdravstvu, obžaluje le, da so priporočila institucije Varuha o vseh teh izzivih v preteklosti bila spregledana, saj bi lahko pravočasne spremembe na tem področju mnogim ljudem v stiskah danes hitreje prinesle olajšanje. Varuh upa, da bo ministrstvo upoštevalo tudi njegovo priporočilo o zakonski regulaciji področja psihoterapije in da bo v najkrajšem možnem času odpravilo kršenje pravice do zdravstvenega varstva iz 51. člena ustave s tem, da bo ljudem omogočilo uresničevanje pravice do proste izbire zdravnika, kot je predpisano v 9. členu Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP). "Vsakdo ima pravico do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave, zato pričakujem njeno uresničevanje kot to opredeljuje zakonodaja," je jasen varuh.

Varuh človekovih pravic svoj poziv ob svetovnem dnevu zdravja naslavlja tudi na prihodnje odločevalce, ki bodo skrb za zdravje morali nujno nasloviti tudi skozi prizmo podnebnih sprememb. Posledice teh bodo lahko občutno vplivale ne samo na zdravje ljudi, pač pa tudi na blagostanje in uresničevanje mnogih drugih človekovih pravic, opozarja varuh.

»Premalo se zavedamo, da je naše zdravje odvisno od zdravja naših ekosistemov. Prav tako pa se premalo zavedamo tudi nujnosti medsektorskega delovanja in sodelovanja. Če ne želimo, da se uresničijo vse mogoče pesimistične napovedi, ki izhajajo iz številnih opravljenih analiz, moramo delovati povezovalno. Obseg podnebnih sprememb in njeni učinki bodo po ocenah strokovnjakov namreč odvisni od učinkovitosti izvajanja globalnih sporazumov oziroma sprejetih strategij in politik. Pri tem pa je in bo vsekakor izjemno pomembna zavedna skupnost, ki želi spremembe na bolje,« ob svetovnem dnevu zdravja še poudarja varuh Svetina.

Natisni: