Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Izobraževanje o demenci lahko pomaga h korakom iz stigme in sramu!«

»Slovenija sodi med nadpovprečno hitro starajočo se družbo, zato ne morem mimo ugotovitve strokovnjakov, da se bo verjetno v prihodnje delež obolelih za demenco še povečeval,« je varuh človekovih pravic Peter Svetina danes, 2. 6. 2022, v Cankarjevem domu poudaril v nagovoru na mednarodni konferenci o demenci z naslovom V ritmu človeških možganov. Pozval je k aktivnemu ozaveščanju o tej bolezni, ki jo je svetovna zdravstvena organizacija razglasila za svetovno zdravstveno prioriteto 21. stoletja. »Vsak od nas lahko začne pri sebi in v svojem okolju. Le skupaj pa lahko delamo pomembne korake na poti izvijanja iz okovov stigme in sramu,« je dejal.

»Ker se pri Varuhu zavedamo, kako zelo pomembno je širjenje znanja o demenci, kako zelo pomembna je pomoč osebam, ki so zboleli za to boleznijo, smo z odprtimi rokami sprejeli pobudo Spominčice, da postanemo prva demenci prijazna točka v Sloveniji. Pri nas deluje že od leta 2017,« je spomnil varuh Svetina. Točka ni namenjena le osebam z demenco in njihovim svojcem, ampak vsem, ki potrebujejo informacije o tej bolezni. Zaposleni pri Varuhu in na drugih demenci prijaznih točkah v državi imajo potrebno znanje in vedo, kakšni so prvi znaki bolezni in kako jih prepoznati.

Varuh pričakuje, da se že končno odpravi neustavnost delov Zakona o duševnem zdravju. Poudarja, da je duševno zdravje osnova kakovostnega življenja. »Prav zato je varovanje, krepitev ter preprečevanje nastanka duševnih težav tako zelo pomembno. Še toliko bolj zato, ker so osebe s težavami v duševnem zdravju pogosto potisnjene na rob družbe,« je še dejal in posebej izpostavil pomen skrbi za pravice starejših, ki ne zmorejo ali ne znajo tega vedno početi sami.

Zelo pomembno vlogo pri zaščiti pravic starejših ima Državni preventivni mehanizem, ki je del institucije Varuha. Ta že skoraj 15 let obiskuje tudi kraje, kjer so zaradi lastne varnosti zadržane osebe s težavami v duševnem zdravju, torej tudi starejši, ki zaradi demence in včasih tudi njej pridruženih drugih težav, bivajo v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. S svojimi obiski, predvsem pa priporočili za odpravo nepravilnosti in izboljšanje stanja skuša zagotoviti, da imajo starostniki vse potrebne možnosti za uveljavljanje svojih pravic, da so deležni najboljše možne oskrbe in da živijo v ustreznih bivalnih pogojih. »Tudi pri tem delu Varuh že nekaj let uspešno sodeluje s Spominčico in tako pomaga, da starostniki preživijo kar se da kvaliteten pozen del svojega življenja, ki ga je zaznamovala bolezen,« je še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Video posnetek konference

Natisni: