Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh zahteva takojšnje ukrepanje v smeri enakosti staršev in otrok s posebnimi potrebami glede višine delnega plačila za izgubljeni dohodek

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na seji Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide v ponedeljek, 27. 9. 2021, poudaril izredno pomembnost razprave o problematiki višine delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki ga prejme eden od staršev ali druga oseba, kadar zapusti trg dela ali začne delati krajši delovni čas od polnega zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju, težko gibalno oviranostjo ali boleznijo s seznama hudih bolezni.

»Problematika se nanaša tako na pravice invalidov kot otrok in staršev, v svojem bistvu pa kaže na pomen enakega spoštovanja človekovega dostojanstva vsakega posameznika v družbi. Na to problematiko pri Varuhu človekovih pravic opozarjamo že dlje časa, tudi v aktualnem letnem poročilu za leto 2020,« je spomnil varuh. Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti priporoča, da se pravica, ki naj bi nadomestila izgubljeni dohodek v družinah, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami, odmeri vsaj v znesku minimalne zagotovljene plače, s ciljem zmanjševanja institucionalizacije otrok s posebnimi potrebami in uresničevanja njihove pravice do družinskega življenja. S tem ciljem Varuh ministrstvu predlaga tudi, naj v družinah, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami, mlajše od 18 let, uvede družinsko asistenco.

»Ob obravnavi primerov pogosto ugotavljamo, da se starše in otroke v povsem primerljivih okoliščinah obravnava različno, zgolj zato, ker se pravice ureja po različnih pravih podlagah. S tem se jih neupravičeno prikrajša. Razlog za poseganje v pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek naj bi bila gospodarska kriza v letih 2008 do 2010. Pogosto povem in danes to ponavljam, da je varčevanje na plečih najranljivejših skupin prebivalcev nedopustno,« je jasen varuh Svetina.

Junija letos sprejeta novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je razrešila vprašanje višine pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek. S tem pa se je še dodatno izpostavil položaj družinskih pomočnikov po zakonu o Socialnem varstvu. Njihova vloga pri skrbi za druge je povsem primerljiva s prejemniki pravice po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, pa vendar dobivajo za četrtino nižji prejemek. »Pri Varuhu menimo, da ni mogoče utemeljiti razlik med obema statusoma, ki bi utemeljevale razliko v višini prejetih finančnih sredstev,« je poudaril varuh Svetina.

»Na tem mestu zato ne prosim več, niti ne apeliram ali opozarjam na naša priporočila iz zadnjega letnega poročila, temveč od vas, odločevalcev, pričakujem hitre rešitve. Država mora zagotoviti, da se bo uresničevalo načelo enakosti pred zakonom, kar pomeni, da mora biti enakopravnost na podlagi ustave in zakona v čim večji meri zagotovljena tudi v izvedbeni pravni praksi. Protiustavno stanje ne sme trajati in nekatere odločitve so zgolj vprašanje politične volje,« je odgovorne pozval varuh.

Natisni: