Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh čestital zaslužnim ob 70-letnici ZUDV Dornava

Varuh Peter Svetina nagovoril udeležence dogodka Varuh Peter Svetina nagovoril udeležence dogodka ob 70-letnici ZUDV Dornava

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 27. 10. 2023 kot častni pokrovitelj nagovoril udeležence slavnostne akademije ob 70. obletnici delovanja Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava. 

Dejal je, da se je še kot študent specialne pedagogike v socialno-varstvenem zavodu Hrastovec srečal z vonjem po varikini, ki je bil prisoten v mnogih stavbah tistega časa, v katere so nekoč nameščali osebe z motnjami v duševnem razvoju in tudi drugimi invalidnostmi. »To so bili vonji potrebe po sterilnosti, očiščenju vsega, kar v družbi ni čutom prijazno. To so bili - nekoč - tudi vonji po odtujenosti in zapuščenosti, družbene izločenosti ali tretjerazrednosti, ki pa so se jih trudili preglasiti vonji po človečnosti, skrbi za sočloveka,« je ilustriral.  

Spomnil je na prostorsko stisko, s katero so se dolga leta soočali v gradu Dornava, kjer je leta 1953 odprl vrata Dom za duševno defektno mladino in izpostavil izzive, s katerimi so se srečevali vsi, ki že dolga leta skrbijo za dostojno življenje tistih, ki jim je ZUDV Dornava dom ali prostor, kjer lahko najdejo oporo, počutijo vredne in videne.

Poudaril je nujnost deinstitucionalizacije, ki stanovalcem omogoča, »da imajo nadzor nad lastnim življenjem, ki mu ga marsikdo pokroviteljsko odreka« in ZUDV Dornava orisal kot primer dobre prakse pri ustanavljanju novih bivalnih enot, razvoju stanovanjskih skupin oziroma življenja v integriranih stanovanjih. »Kot zagovornik deinstitucionalizacije seveda razumem, da je popolna ukinitev institucij nemogoča, saj je za nekatere ljudi institucionalna oskrba vendarle najboljša rešitev. Seveda pa je že premik življenja v stanovanjske skupine eden od korakov, da slika postane bolj domača in se izgubi vonj po varikini,« je še dejal.

Pohvalil je vodstvo, ki ga ni strah izzivov in ki je skupaj z vsemi neznankami, ki jih prinašajo novi projekti, pogumno ustanovilo prvi varovani oddelek za otroke in mladostnike z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju, na potrebo po katerem je Varuh leta opozarjal.

Varuh je vsem, ki so dolga leta skrbeli ne samo za dostojno življenje mnogih v Dornavi ampak tudi odstirali stigme in »preganjali vonjave sterilnosti in nezaželenosti iz družbene realnosti in prepričanj« iskreno čestital ob jubileju in jim zaželel, da bi v prihodnosti na svoji poti naleteli na čim manj ovir in »da bi vonjave preteklosti za vedno izginile v prizadevanjih za vključujočo družbo«.

Natisni: