Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Na konferenci o aktualnih vprašanjih sodniškega poklica


Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je 28. 2. 2018 v Austria Trend Hotelu v Ljubljani udeležil konference z naslovom Aktualna vprašanja sodniškega poklica, ki jo je organiziral Center za izobraževanje v pravosodju. Konferenca, katere osrednja tema je bil odnos med sodnikom, sodišči in mediji, je bila izvedena prvič, predvidoma pa bo v prihodnje vsako leto in bo vsakokrat posvečena drugi izbrani temi.

Konferenco je vodila Mojca Širok, novinarka Radiotelevizije Slovenija. Udeležili so se je predvsem vodstva sodišč, sodniki vseh stopenj in predstavniki sodišč za odnose z javnostmi. Na začetku konference sta svoje izkušnje in prakso pri komuniciranju z mediji predstavila vodja oddelka za odnose z javnostmi Sodnega sveta na Nizozemskem in predsednica okrožnega sodišča iz Rotterdama. V svojih prispevkih sta opozorila na pomen proaktivnega pristopa pri komuniciranju z javnostmi in predstavila konkretne rešitve, ki jih uporabljajo na tem področju na Nizozemskem (npr. t.i. press judge). Slovenske izkušnje o komuniciranju z mediji je nato predstavil tudi generalni sekretar Ustavnega sodišča RS, vrhovni sodnik Vrhovnega sodišča RS pa je nastopil s prispevkom o vplivu medijev na odločanje. O pogledu z druge strani, to je medijev, je na koncu konference spregovorila tudi novinarka, ki jo je vodila.

Številna vprašanja udeležencev oziroma živahna razprava je pokazala, da gre za zelo aktualno tematiko, predstavljene dobre tuje prakse pa so gotovo lahko spodbuda na izboljšave na tem področju tudi v naši državi. Tudi sicer Varuh želi sodišča spodbuditi, da se (bolje) odzivajo na resne očitke na račun zakonitosti svojega dela oziroma, da (po)skrbijo za ustrezen nivo komuniciranja z javnostmi, po potrebi tudi z utemeljevanjem svojih odločitev, kar bi bil pomemben prispevek k transparentnosti in preglednosti delovanja sodstva in s tem večanju zaupanja v njegovo delo.

Natisni: