Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh na srečanju s predsednikoma ustavnega in računskega sodišča

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 10. avgusta, na srečanje povabil predsednika Ustavnega sodišča RS prof. dr. Mateja Accetta in predsednico Računskega sodišča RS Jano Ahčin. Govorili so o položaju in sodelovanju institucij, ki jih vodijo. Strinjali so se, da institucije dobro sodelujejo in so nepogrešljive, vsaka v okviru svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti, pri varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter delovanju pravne države.

Na splošni ravni so izmenjali stališča o aktualnih vprašanjih spoštovanja človekovih pravic in demokratičnih vrednot, katerih varstvo je Ustava Republike Slovenije zaupala vsem trem institucijam. Dotaknili so se tudi še neuresničene odločbe Ustavnega sodišča RS glede finančne avtonomije neodvisnih državnih institucij v zvezi z ugotovljeno neustavnostjo določenih določb Zakona o javnih financah.

Natisni: