Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Predstavitev Varuha človekovih pravic kandidatom za pravosodne policiste


Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta v ponedeljek, 6. 5. 2019, v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni sodelovala pri izvedbi usposabljanja za skupino bodočih pravosodnih policistov.

Gre že za utečeno obliko sodelovanja pri usposabljanju novih pravosodnih policistov, ki se na ta način lahko podrobneje seznanijo z institucijo Varuha človekovih pravic tako glede obravnave pobud zaprtih oseb kot tudi izvajanjem nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma.

Natisni: