Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh zadovoljen z uresničitvijo njegovih priporočil v zvezi s protesti lanskega oktobra

Varuh človekovih pravic je zaključil s celostno obravnavo policijskih postopkov pri izvajanju nalog vzdrževanja javnega reda v okviru spremljanja neprijavljenega shoda v Ljubljani 5. 10. 2021. Poročilo je v obravnavo posredoval Ministrstvu za notranje zadeve (ministrstva), od katerega je prejel odziv. Varuh sprejete ukrepe ministrstva in Policije  pozdravlja in upa, da bodo lahko njegove ugotovitve in predlogi iz končnega poročila, ki ga objavljamo v celoti, dodatno pripomogli, da v praksi v prihodnosti ne bo več prihajalo do nesorazmernosti pri morebitni uporabi prisilnih sredstev proti množicam.

Kot izhaja iz poročila, je Varuh med drugim pogrešal postopnost uporabe policijskih pooblastil in v tem okviru tudi prisilnih sredstev kot skrajnega ukrepa. Ministrstvu je priporočil, da njegove ugotovitve obravnava skupaj s Policijo in sprejme dodatne ukrepe za zagotovitev sorazmernosti pri uporabi prisilnih sredstev proti množici.

Ministrstvo je v svojem odzivu sporočilo, da bodo s končnim poročilom Varuha v tej zadevi seznanjene vse policijske uprave in notranje organizacijske enote Generalne policijske uprave. Prav tako naj bi se v okviru usposabljanja, ki je za poveljnike Posebne policijske enote predvideno v decembru 2022, s poročilom Varuha dodatno seznanili tudi udeleženci tega izobraževanja.

Glede na zagotovila ministrstva o širokem obsegu obveščanja s končnim poročilom Varuha znotraj policije Varuh pričakuje, da se bodo z njegovimi ugotovitvami posebej seznanili tudi policisti, ki so zadolženi za izvajanje konkretnih policijskih nalog, kot tudi tisti, ki sodelujejo pri načrtovanju in vodenju varovanj javnih shodov ter vsi, ki so znotraj policije med drugim zadolženi za nadzorovanje in pripravo zakonskih ter podzakonskih predpisov s področja policijskega dela.

Varuh sprejete ukrepe MNZ pozdravlja in upa, da bodo lahko njegove ugotovitve in predlogi iz končnega poročila dodatno pripomogli, da v praksi ne bo prihajalo do nesorazmernosti pri morebitni uporabi prisilnih sredstev proti množici. Po njegovem mnenju je namreč pomembno, da je vsaka uporaba prisilnih sredstev proti množici uporabljena le, ko je to res nujno, pri tem pa ne sme biti pretirana.

Celotno poročilo Varuha

Natisni: