Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh se je srečal s predstavniki misije EP za ugotavljanje dejstev

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je odzval povabilu predstavnikov Misije Evropskega parlamenta za ugotavljanje dejstev, ki v teh dneh v Sloveniji v razgovorih s predstavniki nacionalnih oblasti, neodvisnih institucij, civilne družbe, različnih strokovnjakov in medijev, preverja stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji. Skupaj z namestnikom varuha Miho Horvatom sta se danes srečala z njenimi predstavniki – sedmimi poslanci evropskega parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), po enem predstavnikom iz vsake politične skupine ter poslancem iz odbora za proračunski nadzor.

Varuh Svetina je uvodoma predstavil delo in pristojnosti institucije, orisal področja, ki so Varuha zaposlovala v pandemičnem obdobju, kjer se je obseg pobud povečal kar za 33 odstotkov, odgovarjal je na vprašanja, povezana s tujsko zakonodajo in migracijami ter podal svojo oceno o stanju pravne države in medijske svobode. Na vprašanje evropske poslanke Sophie in 't Veld o podpisu izjave, ki so jo predstojniki Informacijskega pooblaščenca, Komisije za preprečevanje korupcije, Računskega sodišča in Varuha človekovih pravic sprejeli ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, je dejal, da je šlo za apel k ustrezni komunikaciji in spoštovanju ter prepoznavanju pomena samostojnih in neodvisnih državnih organov v demokratični družbi, ne glede na časovni okvir. Spomnil je na pritiske politike, ne glede na politično opcijo, ki jih je bil zaradi svojih odločitev pogosto deležen tudi sam in so se odražali v neposrednih ter pogosto koordiniranih napadih preko medijev in socialnih omrežij.

V zvezi z (ne)financiranjem Slovenske tiskovne agencije je ponovno poudaril, da je zaskrbljen nad neizvajanjem obstoječe zakonodaje. Meni namreč, da bi se postopki financiranja morali izvesti po obstoječih merilih brez nepotrebnih odlašanj, morebitne pomanjkljivosti v dosedanji ureditvi pa ustrezno odpraviti. »Oba javna servisa, to sta Radiotelevizija Slovenija in Slovenska tiskovna agencija sta potrebna posebne pozornosti in ne smeta biti talec oziroma plen vsakokratnih zmagovalcev volitev,« je še dejal Svetina.

V zvezi s protesti je poudaril, da jih institucija Varuha spremlja že ves čas preko obravnave konkretnih pobud prizadetih posameznikov. Spomnil je, da je maja 2021 s sodelavci obiskal Operativno-komunikacijski center policije v Ljubljani in izvedel nadzor nad njenim delovanjem (v zvezi s tem pripravil tudi poročilo). Glede nedavnih protestov (5. oktobra 2021), ko je policija uporabila tudi vodni top in ostala sredstva pa je dejal, da je Varuh takoj začel z aktivnostmi za preverbo postopanja policije. “Kot običajno v okviru svojih pristojnosti obravnavamo tudi vse prejete pozive in pobude. Razumemo zaskrbljenost državljanov in zagotavljamo, da bomo, kot vedno, tudi tokrat postopek vodili neodvisno in samostojno, v skladu z Zakonom o varuhu človekovih pravic,” je še povedal varuh.

Natisni: