Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »V času šolanja na daljavo je treba poskrbeti za najšibkejše.«

V času, ko v Sloveniji zaradi koronavirusa poteka izobraževanje na daljavo, pri Varuhu človekovih pravic opozarjamo, da vsi učenci še zdaleč nimajo enakih možnosti za učenje. Na splošno tudi opažamo, da lahko ukrepi, ki so predvideni za omejevanje širjenja koronavirusne bolezni v večji meri prizadenejo prav socialno izključene ranljive skupine. Šole so zaprte, učenje na daljavo pa v veliki meri temelji na dostopu do informacijske tehnologije in predvideva aktivno udeležbo staršev. A pri Varuhu človekovih pravic poudarjamo, da imamo v Sloveniji več sto družin, ki nimajo dostopa do interneta, računalnika. Tudi tiskalnika in papirja ne. To kar je mnogim samoumevno, za nekatere družine ni. Tiskanje učnih vsebin je za take družine zagotovo velik problem.

»Gre za zelo realne probleme, kjer je treba iskati praktične in čim bolj otroku prijazne rešitve. Pravica do izobraževanja ni absolutna pravica in so mogoče tudi določene omejitve. Načelo spoštovanja največje koristi otroka pa bi moralo biti v sedanjih okoliščinah še posebej spoštovano. Konvencija o otrokovih pravicah določa, da morajo biti otrokove koristi glavno vodilo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne bodisi zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa. To je treba imeti posebej v mislih tudi v sedanji situaciji«, poudarja varuh Peter Svetina.

In dodaja, da je nujno treba iskati rešitve za individualiziran pristopa do otrok, ki potrebujejo posebno pozornost. »To so otroci iz socialno šibkejših družin, velikih družin, otroci priseljencev ali otroci s posebnimi potrebami. Prav starši otrok s posebnimi potrebami so v teh razmerah še bolj obremenjeni in ne morejo opravljati dela od doma. Ti otroci namreč poleg nege in podpore pri dnevnih opravilih potrebujejo tudi terapije«, opozarja Svetina.
Glede na različne okoliščine, v katerih živijo otroci, se gotovo povečujejo tudi razlike med otroki in njihovega dejanskega dostopa do izobraževanja in nenazadnje uspešnosti izobraževanja. Načini izobraževanja, ki sedaj potekajo -  predvsem šolanje na daljavo in pogosto tudi šolanje doma – niso idealen način zagotavljanja izobraževanja, je pa to v dani situaciji najboljši možen način.

Pri Varuhu menimo, da prekomerno pripravljanje dodatnih delovnih listov in zahtev lahko še dodatno prispeva k povečevanju neenakosti učencev, kjer nimajo vsi enakih možnosti dostopa do dodatnih gradiv, bodisi zaradi pomanjkanja računalnikov, slabšega dostopa do interneta, stroškov tiskanja, nezmožnosti pomoči s strani staršev in podobno.

Izredna situacija je pokazala, kolikšen je pomen vsem dostopnega šolstva. Razumljivo je, da so oblasti sprejele vse potrebne ukrepe, ker so presodile, da so koristni za zajezitev epidemije (hitro zapiranje šol je zdravstvena stroka predstavila kot potrebno za zagotavljanje javnega zdravstva). Otroci in drugi imajo vendarle pravico do zdrave šole, a varuh od pristojnih vseeno pričakuje, da bodo čim prej razmislili tudi o nekaterih prilagoditvah, in sicer s ciljem, da ne bi bile socialno izključene populacije v depriviligiranem položaju.

Natisni:

Sorodne novice

- Šolstvo, šport, kultura - Šolstvo
31.08.2020

Varuh človekovih pravic Peter Svetine je pred začetkom šolskega leta obiskal ministrico za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simono Kustec....

Več
- Svoboda vesti in izražanja
30.03.2020

Pri Varuhu človekovih pravic poudarjamo, da v pripravo t. i. »protikoronskega zakona« nismo bili vključeni, niti nismo imeli možnosti posredovanja...

Več
- Varuh človekovih pravic
26.03.2020

Spoštovane in spoštovani,

koronavirusna bolezen 19 nas ne bo porazila, gotovo pa je, da nas bo preobrazila v še bolj sočutne ljudi, ki tudi takrat,...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
19.03.2020

Boštjan Jerko je v slovenskem znakovnem jeziku pripravil navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v primeru okužbe z novim...

Več
- Pravosodje
16.03.2020


Varuh človekovih pravic je 16. 3. 2020 prejel dopis enega izmed domov starejših, ki se je nanašal na problematiko izvajanja narokov v pridržalnih...

Več
- Omejitev osebne svobode
13.03.2020

Pri Varuhu človekovih pravic smo 13. 3. 2020 obravnavali vprašanje enega izmed posebnih socialno varstvenih zavodov, ki se je na nas obrnil glede ...

Več
- Varuh človekovih pravic
12.03.2020

Pri Varuhu človekovih pravic se vedemo odgovorno in upoštevamo preventivne zaščitne ukrepe, da bi preprečili širjenje novega koronavirusa.

Vse, ki...

Več
- Prepoved diskriminacije
06.03.2020

Pri Varuhu človekovih pravic se zavedamo, da situacije, kot je denimo izbruh koronavirusa, vzbujajo med ljudmi nelagodje in strah. To lahko privede do...

Več