Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina obiskal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes sestal z direktorico Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije Ireno Kuntarič Hribar. Zagotovila mu je, da tudi na skladu aktivno skrbijo za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, tako pri pripravi razpisov kot pri izvajanju dejavnosti sklada. Med njih med drugim sodijo tudi nadomestila preživnin in zaposlovanje invalidov, kjer sta skrb za enakopravno obravnavo in spoštovanje njihovih pravic še posebej pomembna.

Srečanje je bilo sicer prvi delovni pogovor med varuhom človekovih pravic in direktorico sklada, osredotočila pa sta se predvsem na možnosti povezovanja in sodelovanja obeh institucij. Beseda je tekla tudi o zagotavljanju enakovrednega vključevanja invalidov v delovno okolje in o izvajanju zakonodaje v praksi. Zakonodaja delodajalce namreč zavezuje k zaposlovanju določenega deleža invalidov oziroma k izpolnjevanju kvote. Za preseganje kvote oz. za zaposlitev invalida je delodajalec lahko upravičen do različnih finančnih vzpodbud.

Med drugim sta se osredotočila tudi na področje zagotavljanja pravice otrok do nadomestila preživnine. Pravica do preživljanja je namreč temeljna otrokova pravica in kadar preživninski zavezanec ne plačuje preživnine ali jo plačuje neredno, je mladoletni otrok lahko upravičen do nadomestila preživnine, ki jo izplačuje sklad. Z uresničevanjem pravice do nadomestila preživnine tako zagotavlja osnovno socialno varnost otrok, hkrati pa spodbuja oziroma ohranja ter krepi odgovornost preživninskega zavezanca, ki ne živi z otrokom, da mu zagotovi pravico do preživljanja.

Sogovornika sta se strinjala, da področja, ki ju obe instituciji pokrivata, marsikje sovpadajo, zato sta se dogovorila za prihodnje sodelovanje in povezovanje.

Natisni: