Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Izpada financiranja programov za bolne otroke po zagotovilih ministrstva za zdravje ne bo

Otroci na plaži

Varuh je bil opozorjen, da naj bi v letu 2023 iz programa financiranja izpadlo letovanja šolarjev v zdravstvenih kolonijah, udeležbe v organiziranih skupinah za usposabljanje otrok in mladostnikov za obvladovanje bolezni oziroma stanja ter obnovitvene rehabilitacije invalidov, a je po posredovanju pri Ministrstvu za zdravje prejel zagotovila, da do tega ne bo prišlo.

* * *

Varuh človekovih pravic (Varuh) je bil seznanjen, da so se v zadnjih mesecih na Ministrstvo za zdravje (MZ) obračali predstavniki Nacionalnega sveta invalidskih organizacij, Zveze prijateljev mladine in Rdečega križa Slovenije, ki so izrazili bojazen glede financiranja letovanja šolarjev v zdravstvenih kolonijah in drugih tovrstnih programov. Financiranje je bilo do odločitve Ustavnega sodišča RS št. U-I-23/20 z 11. 11. 2022 urejeno v 50., 51. in 52. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ). Z odločitvijo US pa naj bi bila odpravljena edina veljavna pravna podlaga za financiranje in izvedbo razpisa, zato so se pojavila ugibanja, kako bodo navedeni programi izvedeni v letu 2023. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) to sicer ureja v 23. členu, a bo veljal šele od 1. 1. 2024 dalje. Zato so bile bojazni, da bi po desetletjih kontinuitete pri izvajanju programov v letu 2023 ta možnost izpadla, kar bi prizadelo skoraj 10.000 oseb, utemeljene.

Varuh je Ministrstvo za zdravje vprašal, ali obstoječi predpisi po njegovem mnenju pomenijo oviro za izvedbo razpisa ZZZS za letovanja šolarjev v zdravstvenih kolonijah, udeležbo v organiziranih skupinah za usposabljanje otrok in mladostnikov za obvladovanje bolezni oziroma stanja ter obnovitveno rehabilitacijo invalidov v letu 2023. Zanimalo ga je tudi, ali je MZ v primeru, da so programi res ogroženi, že pristopil k razreševanju težave oziroma ali to namerava in na kakšen način. Varuh je omenil tudi možnost, da se rešitev išče v možnih interpretacijah obstoječih predpisov, ki bi ZZZS omogočila izvedbo razpisa tudi v letu 2023.

MZ je Varuha v odgovoru obvestilo, da se problematike zavedajo in so že aktivno pristopili k iskanju rešitev. Ob dejstvu, da je pri pristojnem ministrstvu prisotno zavedanje težave in očitno tudi volja za njeno rešitev, Varuh glede na svoje pristojnosti in pooblastila ni videl možnosti za dodatno posredovanje, pobudnikom pa je predlagal, da ga nemudoma seznanijo, če bi se pojavila stališča ali ravnanja, ki bi bila v nasprotju z želenim ciljem. 21.0-40/2022

Natisni: