Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Predolgo odpošiljanje na Varuha naslovljene pošiljke iz socialno varstvenega zavoda

 

Na brezplačno telefonsko številko Varuha nas je poklicala oseba, ki je zatrjevala, da je zdaj že štiri leta v varovanem oddelku enega izmed posebnih socialno varstvenih zavodov (v nadaljevanju: SVZ) in da je pred približno petimi dnevi socialni delavki izročila pošto za Varuha, vendar da je ta, navkljub nasprotnim zagotovilom, ne pošlje iz zavoda. Ker Varuh do takrat tudi res ni prejel nobene take pošte, smo šteli, da gre opisani klic šteti za pobudo, prejeto po telefonu (tretji odstavek 19. člena Poslovnika varuha človekovih pravic).Časovne okoliščine v klicateljevih navedbah so po naši presoji že zbujale skrb, da se njegovo pisanje iz takšnega ali drugačnega razloga zadržuje v zavodu oziroma po nepotrebnem odlaša s tem, da bi se ga odposlalo. Zato smo se obrnili na direktorico navedenega zavoda z vprašanjem (tudi) o teh okoliščinah, oziroma da zavzame stališče do tozadevnih očitkov pobudnika.V svojem odzivu Varuhu je direktorica zavoda pojasnila, da stanovalci lahko poštne pošiljke oddajajo v poštni nabiralnik v zavodu ali pa jih predajo v tajništvo zavoda, ki jih nato pošlje naslovniku (v slednjem primeru zavod prevzame tudi stroške pošiljanja). Konkretno glede pobudnikovega primera pa je pojasnila, da je socialna delavka prejela iz oddelka njegovo pošto brez kuverte; pri njem da je nato preverila, zakaj je pismo poslal njej osebno in ne v administracijo, on pa da ji je odgovoril, da zato, ker želi priložiti še nekatere dokumente sodišča, ki se nahajajo v njegovem spisu; nadalje da mu je socialna delavka pojasnila, da je njegova dokumentacija zelo obsežna, zato da jo bosta skupaj pregledala, da ji pove, katere dele dokumentacije želi priložiti dopisu. Direktorica je zaključila, da socialna delavka tako njegovega pisma ni mogla nemudoma poslati naprej, ker ni takoj povedal, katere dokumente želi priložiti in ni mu bilo prav, da tega ni storila nemudoma, kot je pričakoval, čeprav da mu je povedala, da bo vse potrebno uredila takoj, ko bo utegnila.Direktorica zavoda je v svojem odzivu tudi zatrdila, da je bilo pobudnikovo pismo Varuhu »v teh dneh poslano naprej«. Pobudnikovo pismo je Varuh nato res tudi prejel. Ni bilo sicer mogoče z natančnostjo ugotoviti konkretno katerega dne je pobudnik pismo za Varuha izročil socialni delavki zavoda. Vse pa je kazalo, da je preteklo v grobem dva tedna, preden je bila njegova pobuda dejansko odposlana iz zavoda. Pri tem ne gre pozabiti, da se je na zavod v vmesnem času obrnil tudi Varuh sam in je bilo tudi to lahko določena spodbuda, da se pošta vendarle odpošlje naprej. Ne glede na zgoraj opisane zaplete, ki jih je izpostavila direktorica zavoda, je Varuh izpostavil, da je tako dolgo časovno obdobje za posredovanje pisanja osebe z odvzeto prostostjo, naslovljenega na  ustavno predpisan organ za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kratko malo predolgo. Varuh je zato konkretnemu zavodu že v okviru obravnave te zadeve predlagal, da naj poskrbi, da bodo v bodoče tovrstne pošiljke osebe z odvzeto prostostjo (predvsem zaradi resnosti položaja, v katerem se le te nahajajo) čim prej posredovane naslovniku, ki je organ za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 2.4-4/2015 

Natisni: