Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sodišče o odstopu vlog pripornika pristojnemu organu ni obvestilo tudi vlagatelja

Pobudnik je navedel, da je zaradi zdravstvenih težav na Okrožno sodišče v Kopru naslovil več vlog za premestitev iz pripora v ustrezno zdravstveno institucijo. Pritožil se je, ker na svoje vloge s strani Okrožnega sodišča v Kopru ni dobil nobenega odgovora, niti ga ni dobila njegova odvetnica.

Na našo poizvedbo je Okrožno sodišče v Kopru pojasnilo, da sodišče v zadevi pobudnika ni prejelo predloga zavodskega zdravnika za zdravljenje v zdravstveni ustanovi. Pobudnikove vloge je zato posredovalo Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Koper zaradi morebitnih ukrepov v zavodu. Hkrati je sporočilo, da nobena od vlog ni bila posredovana tudi pobudniku oziroma njegovi zagovornici.

Varuh je to štel za pomanjkljivost, saj je menil, da bi bilo v skladu z načelom dobrega upravljanja prav, da bi bil o odstopu vlog pristojnemu organu obveščen tudi pobudnik, saj bi bil s tem seznanjen s stanjem postopka. Vsak državni organ, tudi sodišče, je po mnenju Varuha namreč zavezan vlagatelju pojasniti svojo odločitev o prejeti vlogi. Nenazadnje že razlogi vljudnosti terjajo, da vlagatelj v razumnem času prejme ustrezen odgovor državnega organa, na katerega je morda napačno naslovil svojo vlogo.

Odgovor pobudniku, s tem našim stališčem, smo zato v vednost poslali tudi sodišču s predlogom, da naša stališča obravnava in po potrebi sprejme dodatne ukrepe glede izpostavljene problematike. 2.1-16/2014

Natisni: