Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh posloval v Vojniku

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci posloval v občini Vojnik. V Centru ponovne uporabe se je z direktorico dr. Marinko Vovk pogovoril z načinih vključevanja ljudi v delovne procese tega socialnega podjetja z zelenimi delovnimi mesti. "Vsak človek lahko prispeva svoje znanje, veščine in izkušnje družbi, le pogoje je treba ustvariti," sta se strinjala.

Direktorica Medobčinskega inšpektorata in redarstva v občini Vojnik mag. Nataša Kos je varuha seznanila s primeri, ki jih obravnavajo. Z županom občine Brankom Petrejem pa sta govorila o prizadevanjih občine za uresničevanje pravic občanov. Varuh je župana seznanil s konkretnim problemom pobudnika, ki se je ta dan obrnil po pomoč pri uveljavljanju svojih pravic.

Varuh Peter Svetina je poslovanje v Vojniku ocenil kot uspešno, Poudaril je, da sta z županom nekaj besed namenila tudi skrbi za starejše in ob tem ocenila, da država za to nima izdelane jasne strategije. "Le povečevanje kapacitet v obstoječih domovih ali gradnja novih zavodov ni perspektivna, za ljudi je treba poskrbeti v njihovem lokalnem okolju in stremeti k deinstitucionalizaciji," je ob tem znova poudaril varuh Svetina in izrazil pričakovanje, da bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti res naredilo korake v to smer. 

Natisni: